TtA 2015

2015-04

Van Three Mile Island tot Piper Alpha, veiligheidsmanagement en veiligheidssystemen (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, J. Groeneweg, C. van Gulijk, W. Zwaard en S. Lemkowitz
Hoe gevaarlijk is zitten en wat kunnen we eraan doen? (Opiniërend)
M. Douwes en I. Hendriksen
Meer veiligheid door gedragsbeïnvloeding (Opiniërend)
J. Kerstholt
Spanning op de werkvloer (Praktijkverhaal)
N.A.J. van den Hurk en H.J. Hiddinga-Schipper
Grenswaarden: een historisch perspectief (Rectificatie)
J. Rijnkels
Quick & Dirty: Hoe sneller en meer gegevens over toxiciteit van stoffen genereren? (Verslag)
N.G.M. Palmen en F.L. Linker
Lekkage gasolie uit opslagtanks (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Arbeidsongevallen in de scheepsvaart (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Veilig werken met adriamycine (Persbericht)
Gezondheidsraad
De bepaling van de validiteit van blootstellingsmodellen voor milieuepidemiologie: het voorspellen van elektromagnetische velden afkomstig van telefoon zendmasten (Samenvattingen proefschrift)
J. Beekhuizen
Verbeteren van veiligheid in organisaties door beter leren van incidenten (Samenvattingen proefschrift)
L. Drupsteen-Sint

2015-03

Procesveiligheidsindicatoren, een overzicht van de literatuur (Full paper)
P.H.J.J. Swuste, J. Theunissen, G. Reniers en P. Blokland
Verlaagt het overheidstoezicht de kans op incidenten, ongevallen en rampen in de chemische industrie? (Opiniërend)
R.A. in ’t Veld
Grenswaarden: een historische perspectief (Opiniërend)
J. Rijkels
Een incident! Compleet nieuwe oorzaken? (Praktijkverhaal)
J.M. Marin Wesker en L. Drupsteen
Veilig werken, gewoon doen toch? (Praktijkverhaal)
P. Beumer en A. van Swieten
Lewis W. Hine (Arbeid in beeld)
R. Houba
Alpha-amylase (Persbericht)
Gezondheidsraad
Aceetaldehyde (Persbericht)
Gezondheidsraad
Shell Moerdijk moet kritischer zijn op veiligheid (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Parkinson als beroepsziekte (Samenvatting proefschrift)
M. van der Mark

2015-02

Hebben oudere medewerkers op maat gesneden HR-praktijken nodig?(Full paper)
T. van Vuuren, J. Semeijn en M. Caniëls
Eliminating Exposure to Silica Dust: Possibilities in the Design Phase of Buildings (Full paper)
T. Spee, D. Spekkink, A. Frijters en M. Lumens
Verzuimpreventie bij werknemers met een chronische ziekte schiet nog vaak tekort (Praktijkverhaal)
J. van der Gulden
Werken met nanodeeltjes: blootstellingsregistratie en gezondheidsbewaking (Interview)
R. Houba, P.H.J. J. Swuste
Gezondheidsraad (Persbericht)
Dimethylsulfaat
Ontspoorde chemietrein bij Wetteren in Vlaanderen (Verslag)
P.T.J. Scheepers
Procesveiligheidsindicatoren. Wat wordt gemeten en wat wordt gedaan? (Verslag)
M.J.M. Jongen en P.H.J.J. Swuste
Hoe bevorder je de gezondheid van grote groepen mensen? (Samenvattingen proefschrift)
A. van Scheppingen
Occupational exosure to extremely low frequency magnetic fields and the risk of chronic diseases (Samenvattingen proefschrift)
T. Koeman

2015-01

Arbeids- en organisatiedeskundigen, Quo Vadis? (Editorial)
C. van der Velde-de Roos
Voorspellende factoren van arbeidsverzuim bij werkende patiënten met reumatoïde artritis (Full paper)
B. Loef, F.G. Schaafsma, M. van Vilsteren, C.R.L. Boot en J.R. Anema
Ziek door het werk….. maar hoe zit het dan met de blootstelling? Puzzelen met informatie (Opiniërend)
R. Houba
Chemische Risico’s bij werken in de gezondheidszorg (Verslag)
C. Ramselaar en R. Menting
De toekomst van grenswaarden voor stoffen in het beroep (Verslag)
T. Pal en J. Terwoert
Lewis Wickes Hine (Arbeid in beeld)
S. van Hout en E. van Deurssen
Gewasbescherming en omwonenden (Samenvatting advies)
Gezondheidsraad
Aardbevingsrisico’s in Groningen, onderzoek naar de rol van veiligheid van burgers in de besluitvorming over de gaswinning (1959-2014) (Persbericht)
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Werk van schoonmakers in vleesbedrijven onveilig (Nieuwsbericht)
Inspectie SZW
Het optimaliseren van de balans tussen werkbelasting en werkvermogen (Samenvatting proefschrift)
I. Zoer