Nieuwe bron voor arboinformatie

SER-Arboplatform voor breed geheel aan doelgroepen

Het staat zeer uitnodigend op de website van het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad. “Bent u arboprofessional en heeft u een vraag? Wij zoeken voor u het antwoord of helpen u op weg.” De SER is bekend als adviesraad - van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke deskundigen - voor regering en parlement over sociaal-economische kwesties. Maar ook faciliteert de SER activiteiten van arbeidsorganisaties. Het Arboplatform van de SER realiseert een aloude wens van werkgevers- en werknemersorganisaties voor meer praktische ondersteuning wat betreft arbozaken.

De SER kondigde de oprichting van het platform in december 2018 aan. Sinds najaar 2019 zit de vaart erin door de komst van Erik van de Haar en Klaartje Wijvekate-Luger, als projectsecretaris resp. -medewerker. Ik spreek met hen midden februari in het SER-gebouw. Ze vertellen dat de activiteiten van het platform breder zijn dan steun aan het ‘georganiseerd bedrijfsleven’. Individuele werkgevers en werknemers kunnen er even goed terecht als preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en arbodeskundigen. Wekelijks zijn er nu zo’n drie vragen, over het brede geheel van risico’s en regelgeving. Erik en Klaartje beantwoorden die zelf of verwijzen naar mensen in hun netwerk. Streven is met onder andere de antwoorden op de website te komen tot overzichtelijke kennisdossiers over de breedte het arboterrein.

Dossiers|
Sectorale sociale partners verzorgen arbocatalogi, de Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties) ondersteunde dat met handreikingen over sectoroverstijgende onderwerpen, zoals kwesties rond zwangerschap en arbeidsomstandigheden. De Stichting, medeverantwoordelijke voor het Arboplatform, heeft die handreikingen nu ondergebracht bij het platform. Dat omvat ook de informatie en databank grenswaarden gevaarlijke stoffen en links naar andere sites en organisaties. Erik en Klaartje houden dit alles actueel, en werken aan opbouw van digitale dossiers over aspecten van arbeidsomstandigheden. “Naast wat er nu op de site staat, brengen we in 2020 dossiers over gevaarlijke stoffen, veiligheid en fysieke belasting”, vertelt Erik. Deskundigen in het veld stellen die op, en Erik zorgt voor betrokkenheid van sociale partners, SZW en Inspectie zodat die zich kunnen vinden in het uiteindelijke dossier.

Positionering
Deze wijze van tot stand brengen van dossiers heeft veel weg van de formele procedure voor vaststellen van arbocatalogi. Het platform positioneert zich aldus te midden van de vele arbo-informatie als dé plek waar sociale partners kunnen rekenen op voor hen werkbare, toepasbare relevante kennis. Daarmee onderscheidt het platform zich van bijvoorbeeld andere arbo-websites die meer nadruk leggen op regelgeving of gericht zijn op professionals. Informatie op het platform over arbo-instrumenten omvat ervaring van het gebruik door sociale partners. “Zo spreken we een zekere voorkeur uit over instrumenten, voor het vergemakkelijken van keuzes”, aldus Erik. Een dienst van het platform is eveneens software waarmee een branche of sector de arbocatalogus of het eigen arbobeleid digitaal kan aanbieden aan de achterban.

Het platform coördineert meer activiteiten van de SER op arboterrein. Zo verzorgde het 10 en 11 februari mede een Europese conferentie over grenswaarden gevaarlijke stoffen (zie: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/samenwerking-gezamenlijke-methodiek-oel)

Interactie
De SER wil het Arboplatform verder uitbouwen en tot meer wisselwerking komen. Gedachte is op termijn een community te vormen voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen professionals. Erik meldt voornemens om bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld samen met arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. De maandelijkse nieuwsbrief is momenteel het medium voor verspreiden van belangrijk arbonieuws en de arbo-activiteiten van de SER en de Stichting van de Arbeid. De nieuwsbrief bevat onder meer ‘de vraag van de maand’. In het januarinummer betrof dat een vraag van een automonteur over kou en tocht in de garage. De platformredactie beantwoordt dat met informatie voor een concrete aanpak. Tevens geeft ze een opstapje naar bredere informatie over en met links naar: wetgeving, de rolverdeling van werkgever en werknemer, de RI&E en de arbeidshygiënische strategie. De lezen kan kennis nemen van meer zaken dan alleen de maatregelen: zeer uitnodigend!

Ton van Oostrum

Meer lezen?