Arbeidshygiënisten en populatiedynamica

27 februari 2018

Deze week ontving ik een bericht van pensionering van een van onze leden : hij stopt met werken als arbeidshygiënist. Oeps denk ik dan. Het wordt steeds drukker voor de resterende arbeidshygiënisten. En dat is zorgwekkend !

In november 2017 had de NVvA 491 leden. Of ze allemaal werken als arbeidshygiënist is onbekend. Wel is bekend hoeveel gecertificeerden we in november hadden: 207. Minder dan de helft dus. En dit aantal neemt snel af, vooral omdat er nauwelijks certificeerbare arbeidshygiënisten afstuderen.

Volgens de cijfers zullen in de komende 15 jaar ruim 100 gecertificeerden met pensioen gaan. Dit zal een negatieve impact kunnen hebben op de kwaliteit van de arbodienstverlening in ons land.

Het wordt daarom hoog tijd dat er meer certificeerbare arbeidshygiënisten bij komen, zie schema.

 

Terug naar overzicht