Besluit risico zware ongevallen 2015

16 juli 2015

Op 8 juli is het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht geworden.

Het besluit is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo2015 wordt naar verwachting in september vastgesteld
Het Brzo2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

Bron en meer informatie: www.inspectieszw.nl en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-272.html
Uitgebreider informatie vindt u hier.

Terug naar overzicht