Better safe than sorry?

27 mei 2020

Het RIVM schrijft op haar website dat het Covid-19 virus zich verspreid ‘via grotere druppeltjes die niet lang in de lucht blijven hangen en die zich normaal gesproken niet over grotere afstand verspreiden’.

Het RIVM schrijft op haar website dat het Covid-19 virus zich verspreid ‘via grotere druppeltjes die niet lang in de lucht blijven hangen en die zich normaal gesproken niet over grotere afstand verspreiden’. Op 18 mei heeft het RIVM een bijlage bij de LCI-richtlijn gepubliceerd: ‘Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen (onderbouwing)’.

Het RIVM concludeert op basis van de huidige inzichten dat ‘aanpassingen aan klimaatsystemen niet nodig zijn’. Wel stelt het RIVM dat ‘aerosolen mogelijk relevant kunnen zijn bij de verspreiding van SARS-CoV-2 bij zingen en sporten. Over deze settings zal separaat geadviseerd worden’.

Binnenklimaatdeskundigen van TVVL en ISIAQ stellen dat er aanwijzingen zijn dat het coronavirus zich via de lucht verspreidt en de airborne transmissie route niet kan worden uitgesloten. Zij adviseren vanuit het voorzorgprincipe proportionele voorzorgsmaatregelen te treffen.

Tijdens de webinar van 7 mei van TVVL en ISIAQ was het advies voor de kantoren om uit te gaan van 60 kuub verse lucht per persoon per uur. In de webinar wordt uitgebreid ingegaan op de super spreading events, waar grote groepen mensen zingen of schreeuwen. 

Terug naar overzicht