Call for abstracts NVvA symposium 2019

17 oktober 2018

Arbeidshygiëne minder stoffig?!

In 2019 vindt opnieuw het jaarlijkse NVvA-symposium plaats op de vertrouwde locatie in Zeist met als titel “Arbeidshygiëne minder stoffig!?”. 
De data kunt u alvast noteren: 10 en 11 april 2019. We nodigen u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn. 
Wilt u op het symposium een bijdrage leveren in de vorm van een presentatie of workshop? Dien dan uw bijdrage in vóór 1 november a.s. via het formulier op de website.

 

Terug naar overzicht