De Corona-crisis houdt ons allemaal bezig

16 maart 2020

Op 11 maart heeft SZW een aantal arbo-beroepsverenigingen uitgenodigd voor overleg over de informatievoorziening aan werkgevers inzake het coronavirus.

VWS heeft in samenwerking met het RIVM het voortouw genomen voor wat betreft de beheersmaatregelen voor de publieke gezondheid. 
SZW staat in contact met werkgeversorganisaties over de voorlichting richting werkgevers. Arbo-professionals spelen een belangrijke rol bij de advisering richting werkgevers over de voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het virus.

Tijdens het overleg van 11 maart werd duidelijk dat er behoefte is aan een loket waar arbo-professionals terecht kunnen met specifieke vragen, waarvan zij de antwoorden niet vinden op de site van het RIVM. Tevens kwam naar voren dat er behoefte is aan kennisbronnen, documenten, artikelen, etc. ter ondersteuning bij het vinden van antwoorden bij de vragen. 

Op 16 maart zal aan het eind van de middag een werksessie plaatsvinden om aan de wensen invulling te geven. Hieraan zullen arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen deelnemen. Het ministerie van SZW faciliteert dit traject. 
De werksessie wordt begeleid door communicatiebureau Ravestein en Zwart. Zij zullen de kennis die tijdens de sessie wordt aangedragen ordenen, bundelen en het schrijfwerk doen. 

Zodra informatie beschikbaar is zal gemeld worden waar deze te vinden is.

Mocht je vragen of wensen hebben in dit kader, neem dan contact op met het secretariaat NVvA: nvva@arbeidshygiene.nl.  

Terug naar overzicht