Dialoog over beroepsziekten

07 september 2018

Het vakblad Arbo publiceert een artikel over de intenties van de NVvA als follow-up op de petitie-uitreiking.

V.l.n.r. Léon de Jong (PVV), Gijs van Dijk (PVDA), en Rens Raemakers (D66) nemen het NVVAactieplan in ontvangst.

1 op 6 mensen krijgt te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Reden voor de NVvA om met een actieplan bij de Kamer te pleiten voor meer toezicht op de naleving van regels, kennisdeling en bewustwording.
Want het is hoog tijd dat arbeidshygiënisten uit de schaduw komen en zich nadrukkelijker manifesteren.

Het vakblad Arbo publiceert een artikel over de intenties van de NVvA als follow-up op de petitie-uitreiking.

Terug naar overzicht