Europese commissie komt nu ook met Nederlandstalige versie 'Practical Guide' bij richtlijn 2013/35/EU

08 december 2015

De richtlijn gaat over de bescherming van werknemers tegen de schadelijke gevolgen van Elektro Magnetische Velden (EMV).

De gids is opgesteld om werkgevers – met name uit het MKB – duidelijk te maken wat zij moeten doen om aan de richtlijn te voldoen. Daarnaast is deze ook te gebruiken door werknemers, preventiemedewerkers, vakbonden en autoriteiten uit de lidstaten. Hij bestaat uit twee delen en een speciale gids voor het MKB. Met name volume 1 is voor de deskundige een handige tool om een risico-inventarisatie te doen. Je volgt eigenlijk een stroomschema waarbij de gids je helpt om te verdiepen als de risico’s groter worden.

De handleidingen zijn nu ook in het Nederlands beschikbaar:

Terug naar overzicht