Korte update over de Persoonscertificatie Arbeidshygiënist

20 februari 2018

Alweer lange tijd (jaren!) is een kleine groep bezig met het maken van het nieuwe certificatieschema voor de drie arbokerndeskundigen Arbeidshygiënist, Hoger Veiligheidskundige en A&O-deskundige.


Het certificatieschema beschrijft de eisen waaraan een gecertificeerde Arbokerndeskundige moet voldoen om voldoende competent te zijn voor de taken waarvoor de werkgever verplicht is om een of meer gecertificeerde "kerndeskundigen", in te schakelen. De wettelijke grondslag daarvoor is als volgt: 

  • De gecertificeerde deskundige vervult zijn taken met inachtneming van de relevante bepalingen in artikel 13, lid 4 t/m 9, artikel 14, lid 1 onder a; lid 2, onder a t/m d en i; lid 3 en 4.
  • In artikel 2.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit is bepaald dat de taken van de kerndeskundige zijn geformuleerd in art. 14, lid 1, onder a. Dit is nader uitgewerkt in artikel 2.1, lid 1 van de arbeidsomstandighedenregeling.
  • Artikel 2.15 van de arbeidsomstandighedenregeling bevat de verwijzing naar de geldende versie van dit schema.

Het certificatieschema wordt opgesteld conform de eisen uit de ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons.
Het proces van het maken van dit certificatieschema loopt niet over rozen, maar zoals het er naar uitziet, zal in de loop van dit jaar een bruikbare versie verschijnen.
 

Terug naar overzicht