NEN-normen gratis in te zien

27 januari 2016

Via de website van NEN zijn sinds 1 januari 2016 150 normen gratis in te zien. Dit zijn die NEN-normen waarnaar de wet dwingend verwijst.

Hoewel de Rijksoverheid wil dat aan de wet kan worden voldaan zonder dat het verplicht is normen te gebruiken verwijst de wet soms naar normen. Dit komt voor indien:

  1. Gebruik van de norm verplicht is. Bijvoorbeeld als er maar een manier is waarop een product of dienst aan de wet kan voldoen. Zo moeten sommige fabrikanten hun producten volgens een bepaalde norm testen in het laboratorium.
  2. Gebruik van de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig aan deze norm moet zijn. Om dit te beoordelen, moet de norm kunnen worden ingezien.

Voor overige normen blijft de NEN een vergoeding vragen.

Zie ook de kamerbrief over normalisatie en advies regeldruk en normen over dit onderwerp van minister Kamp.

De normen waarom het gaat vindt u hier (de meeste normen hebben met Milieubeheer te maken).

Terug naar overzicht