Nieuwe Meetmethode

20 januari 2016

Persoonsgebonden canister ...

RPS introduceert nieuwe canister techniek voor persoonsgebonden luchtmetingen

BREDA - Bedrijven kunnen voortaan zelf eenvoudig en nauwkeurig de luchtkwaliteit in hun werkomgeving meten. RPS analyse bv maakt dit mogelijk met de introductie van een nieuwe canister techniek voor persoonsgebonden luchtmetingen die nog niet eerder in Nederland is toegepast.

RPS brengt de persoonsgebonden canister op de markt onder de naam RPS Collector. Het behalen van nauwkeurige meetresultaten en zelfstandig kunnen uitvoeren van luchtmetingen vormden de belangrijkste pijlers binnen het ontwikkelingsproces. “Organisaties hebben steeds meer aandacht voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Dit vraagt om innovatieve technieken die de bemonstering vereenvoudigen en sneller nauwkeurige resultaten opleveren. Met de persoonsgebonden canister techniek spelen we op die behoeften van bedrijven in”, zegt operationeel directeur Jan Kegelaer van RPS analyse bv.
Inspelen op grenswaarden

De persoonsgebonden canister heeft de omvang van een gemiddelde smartphone en kan comfortabel in de ademzone van de persoon gedragen worden. Hij heeft een meetbereik dat in vergelijking met de traditionele mediumbemonstering duizend keer lager ligt. Dit komt omdat de bemonsterde lucht direct op de analyseapparatuur wordt gemeten. Bedrijven kunnen hiermee voldoen aan de steeds lagere grenswaarden. Verder vergt de bemonstering geen gebruik van arbeidsintensieve pompen en ingewikkelde instelprocedures meer. Specifiek getraind personeel is overbodig.

Grip op blootstelling

Volgens Kegelaer houden bedrijven beter grip op de blootstelling en besparen ze kosten. Ze kunnen de risico’s van gevaarlijke stoffen immers direct zelf in beeld brengen. Een voordeel dat van pas komt bij organisaties die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met situaties waarbij directe monstername vereist is, zoals bij calamiteiten of geurhinder. In dat geval levert RPS een dienst waarbij een aantal canisters direct gebruiksklaar bij de organisatie op locatie staan.

Meetprotocol

De canister komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Daar wordt de techniek net als in Azië al veelvuldig toegepast. RPS analyse besloot enkele jaren geleden te investeren in de ontwikkeling van de Collector. Aanleiding was een meetprotocol dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2013 heeft uitgebracht voor het uitvoeren van binnenluchtmetingen naar aanleiding van bodemverontreiniging. “De RIVM concludeerde dat er gebruikgemaakt moest worden van canisters. Voor ons was dat reden om te starten met het verder ontwikkelen van de stationaire canister, die we al een aantal jaar gebruiken, tot een persoonsgebonden canister. Een techniek die in Nederland nog niet eerder is toegepast”, aldus Kegelaer.

Gebruiksvriendelijk

Het uitvoeren van luchtmetingen met de canister is vrij eenvoudig. Medewerkers hoeven slechts één kraan te openen en te sluiten om de bemonstering respectievelijk te starten en stoppen. De bemonstertijden voor het uitvoeren van persoonsgebonden luchtmetingen variëren van 15 minuten tot acht uur. Bij stationaire metingen variëren de bemonstertijden van 30 minuten tot maximaal 1 week. RPS analyseert de monsters vervolgens in het eigen laboratorium. Zie ook de video op: http://www.rps.nl/diensten/canisters 

Stabiel en integer

De canisters zijn gemaakt van roestvast staal. Daardoor is hij duurzaam en robuust en heeft licht geen invloed op het monster. De binnenzijde van de canister is voorzien van de gepatenteerde Silonite® coating. “Dit zorgt ervoor dat de conditie van het monster niet aangetast wordt door chemisch verval of andere externe factoren. Stabiliteit en integriteit van het monster is daarmee altijd gewaarborgd”, aldus Kegelaer.

Terug naar overzicht