NVvA biedt Kamer actieplan aan over voorkomen beroepsziekten

26 juni 2018

Vandaag overhandigde de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken.

V.l.n.r.: Jan Kegelaer (NVvA), Margreet Sturm (NVvA), Léon de Jong (PVV), Gijs van Dijk (PVDA) en Rens Raemakers (D66)

V.l.n.r.: Jan Kegelaer (NVvA), Margreet Sturm (NVvA), Léon de Jong (PVV), Gijs van Dijk (PVDA) en Rens Raemakers (D66)

Vandaag overhandigde de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) het Actieplan Voorkomen van Beroepsziekten aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken. De NVvA vraagt hiermee om aandacht voor het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland, dit blijft onveranderd hoog. De NVvA gaat zich actief inzetten om het aantal beroepsziekten te verminderen. Samen met andere betrokken partijen als werkenden, bedrijven, (bedrijfs)artsen en sociale partners. De NVvA vraagt aan de Vaste Kamercommissie steun om bij het komende overleg met de Staatssecretaris op 28 juni 2018 te pleiten voor meer toezicht op de naleving van regelgeving op het gebied van preventie.

De kwestie van chroom-6 bij Defensie of PFOA bij Dupont Dordrecht illustreert het belang van preventie. Cijfers laten zien dat het aantal slachtoffers van beroepsziekten in Nederland onveranderd hoog is. Zeker als we dit afzetten tegen de dalende trend van bedrijfsongevallen die we de laatste 20 jaar hebben gezien. Bij veel bedrijven ontbeert het aan kennis over preventie. Even wat cijfers op een rij:

  • Ieder jaar worden circa 17.000  mensen ziek als gevolg van hun werk.
  • Ieder jaar overlijden circa 4.100 mensen als gevolg van een beroepsziekte.
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is de grootste oorzaak van beroepsziekten. 
  • Ongezonde arbeidsomstandigheden dragen 5% bij aan de ziektelast. Ze neemt daarmee een positie in boven ongezond eten, te weinig bewegen en weinig lichamelijke activiteit.

De NVvA pleit ervoor om de uitbreiding van de inspectiecapaciteit bij I-SZW te benutten voor beter toezicht van regelgeving. Daarnaast gaat de NVvA langs vier punten activiteiten ontplooien. En ze roept partijen op die daarin willen participeren om samen te werken.
De vier punten zijn:
1. Bewustwording en kennis voor werknemers
2. Bewustwording en kennis bij werkgevers
3. Herkennen van beroepsziekten
4. Borging op de lange termijn

Het belang van preventie mag duidelijk zijn. Een beroepsziekte heeft voor de betrokkenen een grote impact en kan leiden tot baanverlies en inkomensterugval. Maar ook gelet op het maatschappelijk niveau. Als we langer moeten doorwerken moeten we ook langer gezond blijven om dat werk te kunnen doen.

Het actieplan speelt in op het programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met (gevaarlijke) stoffen. Dit is het meerjarenprogramma van het Ministerie van SZW dat zich richt op preventie van beroepsziekten.

Meer informatie over het plan vindt u op https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/nvva-webversie.pdf

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u zich richten tot een van onderstaande contactpersonen van de NVvA:
Remko Houba 06 - 34105740 of Daan Huizer 06 - 28738682

Terug naar overzicht