NVvA inbreng in project 'Arbovisie 2040

06 juli 2020

De NVvA is door het Ministerie van SZW gevraagd haar opvattingen en ideeën in te brengen over de mogelijke invulling van de Arbovisie 2040.

Deze opvattingen en ideeën zijn uitgewerkt in een notitie, waarbij we de thematische indeling volgen zoals die is gehanteerd in de startnotitie Arbovisie 2040 van het Ministerie.

NVVK en BA&O hebben kennis hebben genomen van deze notitie en onderschrijven de reactie op hoofdlijnen.

Klik HIER om de notitie te downloaden.

Terug naar overzicht