NVvA symposium 8 en 9 april 2020

26 maart 2020

Het aanscherpen van de richtlijnen door de overheid heeft de symposiumcommissie doen besluiten het symposium dit jaar in zijn geheel af te gelasten.

We verwachten dat het voor iedereen erg druk gaat worden tot aan, maar ook vanaf, het moment dat maatregelen opgeheven zijn. 

Dit betekent dat we alle reeds gedane aanmeldingen ongedaan zullen maken. Alle facturen worden gecrediteerd en de bedragen die inmiddels zijn betaald worden gerestitueerd.

We zullen de geaccepteerde abstracts in aanloop naar het symposium 2021 opnieuw tegen het licht houden en betreffende sprekers benaderen of ze ook volgend jaar de mogelijkheid hebben om een (deel)sessie te verzorgen.

Wanneer we een datum voor 2021 hebben worden de leden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. 

In de tussentijd: blijf gezond, blijf op gepaste afstand, en let op elkaar!

Terug naar overzicht