Opleiding Arbeids- en Organisatiekunde van PHOV geaccrediteerd

De certificerende instelling Hobéon heeft de opleiding Arbeids- en Organisatiekunde van PHOV geaudit en de opleiding geaccrediteerd.

De A&O’er adviseert en begeleidt organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers, het aanpakken van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het verminderen van arbeidsrisico’s die voortkomen uit menselijk handelen.

Terug naar overzicht