Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

25 oktober 2020

Deze norm beschrijft de bepaling van de concentratie respirabele asbestvezels d.m.v. blootstellingsonderzoek in situaties waarbij wordt gewerkt met en/of aan asbest of asbesthoudende producten

Het Nederlandse normontwerp over de bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken, is herzien en opengesteld voor publiek commentaar. Tot 1 januari 2021 hebben belanghebbenden de mogelijkheid om via deze website commentaar in te dienen.
Klik HIER voor meer informatie.

Terug naar overzicht