SER-advies voor grenswaarde soja-allergenen

04 mei 2021

Dit heeft de commissie in een brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven.

De SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert een grenswaarde van 4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur).
Klik hier voor het SER-advies voor grenswaarde soja-allergenen

Terug naar overzicht