Speciale editie Arbo-inf@ct: COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid

21 maart 2020

Op 16 maart heeft een werksessie plaatsgevonden met arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen.

Het ministerie van SZW heeft dit overleg gefaciliteerd. Doel van het overleg was een kennisdeling op te zetten ten behoeve van alle arbo-professionals. De eerste kennisnieuwsbrief is vandaag, 21 maart 2020, verschenen en is te vinden op :

https://www.beroepsziekten.nl/ncvb-nieuwsbrieven/arbo-infect

https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/pdf_files/speciale-editie-arbo-infct-mar2020-def.pdf

Terug naar overzicht