U werkt veilig met straling. Weet u dat zeker?

08 oktober 2015

Gezond en veilig werken met straling: nieuwe publicatie wijst u de weg

In uiteenlopende branches werken mensen met ioniserende straling. Straling kan, ook in kleine doses, ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Daarom zijn er strenge regels voor het werken met straling. Werkgevers moeten maatregelen treffen om blootstelling van hun medewerkers aan straling te voorkomen. De nieuwe publicatie ‘U werkt veilig met straling. Weet u dat zeker?’ van de Inspectie SZW helpt werkgevers te checken of ze de juiste maatregelen hebben genomen.

De regels voor werken met straling zijn vastgelegd in de Kernenergiewet. Die vermeldt onder andere in welke gevallen een bedrijf een vergunning moet hebben om met stralingsbronnen te mogen werken. De Inspectie SZW controleert op het naleven van de Kernenergiewet. Bij controles blijkt dat bedrijven vaak niet volledig op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Wanneer zij over de juiste informatie beschikken, zijn zij meestal snel bereid om hun zaken in orde te maken. Daarom heeft Inspectie SZW deze publicatie ontwikkeld, die werkgevers informeert over de risico’s van straling en over de regels en de maatregelen die de gezondheid en de veiligheid van medewerkers beschermen. Zo staat er onder andere in de publicatie welke deskundigheid bedrijven in huis moeten hebben om te mogen werken met radioactieve bronnen of röntgentoestellen.

Terug naar overzicht