Vacature bestuursfuncties

20 januari 2020

In april 2020 zullen Tineke Rens en Margreet Sturm aftreden als leden van het bestuur van de NVvA. Om die reden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de posities van ‘secretaris’ en ‘internationale contacten’. Leden van de NVvA worden uitgenodigd om te reageren op deze vrijkomende posities.

Taken van de Secretaris van het bestuur:

 • Voorbereiden van de vergaderingen en bewaken van de actielijst
 • Inkomende post afhandelen in samenwerking met het secretariaat (de secretaris wordt administratief ondersteund onder andere bij het notuleren, voorbereiden van vergaderingen en bijhouden van de inkomende post)
 • Samenstellen jaarplan en jaarverslag
 • De vereniging vertegenwoordigen op bijeenkomsten en contacten met andere partijen (bijv. verenigingen van andere kerndeskundigen of de overheid)
 • Bijdragen aan andere taken/projecten van het bestuur - onderling worden bepaalde (nieuwe) projecten en taken verdeeld waarbij rekening gehouden wordt met ervaring en interesse van het bestuurslid.


Eisen aan de Secretaris van het bestuur:

 • Goed kunnen samenwerken
 • Organisatietalent en planner
 • Coördineren en structureren.
   

Taken van het bestuurslid ‘Internationale Contacten’

 • Volwaardig deelnemer aan het NVvA bestuur en de daarbij behorende vergaderingen en vertegenwoordigingen
 • Het onderhouden van contacten met arbeidshygiënische zustervereningen
 • Het vertegenwoordigen van de NVvA in het EU Occupational Hygiene Platform (incl. 1 à 2 vergaderingen in het buitenland)
 • Ondersteuning van het IOHA bestuurslid dat namens de NVvA in het IOHA bestuur zit
 • Organiseren van gezamenlijk bestuursoverleg met BSOH
 • Lid zijn van de Commissie Internationaal van de NVvA (die tevens de beoordeling van de buitenlandbeurs doet)
 • Contact onderhouden met NVvA leden die een rol spelen in internationale commissies (EN, RAC, EU OSHA etc.)
 • Contactpersoon voor OHTA Awards and Qualifications Committee (http://www.ohlearning.com).


Eisen aan het bestuurslid Internationale Contacten: 

 • Bij voorkeur gecertificeerd zijn volgens Hobeon SKO (vanwege de internationale erkenning van het NL certificaat door de IOHA)
 • Aantoonbaar internationaal georiënteerd
 • Goede beheersing van het Engels (mondeling en schriftelijk)

Bereid minimaal 1 à 2 keer per jaar naar het buitenland te reizen naar de vergadering van het EU OH platform.
Als je meer wilt weten over deze twee bestuursvacatures kun je voor informatie over de rol van secretaris contact opnemen met Tineke Rens (0620929656) en voor informatie over internationale contacten met Margreet Sturm (0615670242).

Geïnteresseerden kunnen tot 31 januari 2020 een reactie sturen naar het secretariaat van de NVvA (nvva@arbeidshygiene.nl). Het bestuur van de NVvA zal de reacties in overweging nemen, in geval van meerdere reacties word je vervolgens uitgenodigd om in een gesprek je motivatie toe te lichten.

Terug naar overzicht