Vertegenwoordiging gezocht in College van Deskundigen OHSAS 18001/ISO 45001

29 september 2017

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) voor certificatie van arbomanagementsystemen op basis van OHSAS 18001/ISO 45001 vraagt om een nieuwe vertegenwoordiger vanuit NVvA.


In verband met de pensionering van de huidige vertegenwoordiger van de NVvA in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) voor certificatie van arbomanagementsystemen op basis van OHSAS 18001/ISO 45001 wordt gevraagd om een opvolger. 

Het bestuur is van mening dat het ook voor arbeidshygiënisten interessant is om bij de opstelling van het certificatieschema en andere activiteiten van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen (SCCM) betrokken te zijn. Dit biedt de mogelijkheid om de invalshoek van de arbeidshygiëne in te brengen.
Daarnaast is het interessant om kennis te nemen van de ontwikkelingen op het terrein van arbomanagementsystemen en je netwerk te verbreden.

Praktische informatie met betrekking tot het CCvD-lidmaatschap:
• Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van gecertificeerde organisaties en belanghebbende organisaties (op www.sccm.nl zijn de namen van deze organisaties te vinden).
• Het CCvD vergadert tweemaal per jaar. De vergadering bestaat uit twee delen: eerst wordt vergaderd met aanwezigheid van de certificatie-instellingen die het certificatieschema gebruiken. Aansluitend vergadert alleen het CCvD.
• Vergaderingen zijn in Utrecht en duren circa een dagdeel.
• De CCvD-leden geven hun inbreng op basis van hun persoonlijke deskundigheid. Er wordt geen standpunt verwacht namens de organisatie die wordt vertegenwoordigd.

Naast het opstellen en beheren van het certificatieschema heeft SCCM een groot aantal activiteiten die ondersteunend zijn aan het doel om te zorgen dat gecertificeerde managementsystemen voor de betreffende organisatie een toegevoegde waarde hebben. Het betreft bijvoorbeeld:
• Informatiebladen over de invoering van onderdelen van het managementsysteem.
• Samenvattingen van de belangrijkste wet- en regelgeving.
• Harmonisatiedagen voor auditors van certificatie-instellingen.
• Webinars over nieuwe ontwikkelingen en inhoudelijke thema’s.
CCvD-leden kunnen ook hun inbreng leveren bij deze activiteiten.

Voor deze vertegenwoordiging is geen vergoeding. Wel kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je reactie met motivatie aan het secretariaat.
 

Terug naar overzicht