Voorkomen blootstelling kwartsstof vraagt om specialistische kennis

14 april 2021

11-04-2021 | 18:43 | EINDHOVEN | RUBRIEK: BINNENLAND

Na de bekendwording van langdurige blootstelling van NS-medewerkers aan het kankerverwekkende Chroom VI bracht Zembla op 8 april een volgende onrustbarende overtreding van de Arbowet aan het licht: spoormedewerkers worden jarenlang blootgesteld aan het kankerverwekkende kwartsstof. Maar blootstelling aan gevaarlijke (kankerverwekkende) stoffen is niet alleen een probleem bij de spoorwegen. De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) roept bedrijven in Nederland op de kop niet in het zand te steken. “In een welvarend land als Nederland is dit echt niet nodig. Zorg voor je medewerkers: inventariseer de risico’s en neem maatregelen.” 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
In veel sectoren en bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, of komen stoffen vrij bij de productie. Jaarlijks overlijden ruim 3000 mensen aan de gevolgen van een longziekte die veroorzaakt is door blootstelling aan stoffen op het werk. “En dan hebben we het alleen nog over die gevallen waarvan de relatie onomstotelijk is vastgesteld.” In veel gevallen ontstaan de klachten, variërend van astma en COPD tot silicose en longkanker, pas na jarenlange blootstelling en in veel gevallen pas rond de pensioenleeftijd. “Daarmee verdwijnen deze mensen uit het zicht, maar de consequenties voor de gezondheid zijn enorm.” 

Expertise blootstelling gevaarlijke stoffen
Arbeidshygiënisten zijn arbodeskundigen die zijn gespecialiseerd in factoren die een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid. Denk daarbij naast blootstelling aan gevaarlijke stoffen ook aan biologische factoren, zoals virussen, bacteriën, schimmels. Zij hebben kennis over de risico’s, de blootstelling én de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico’s te voorkomen. Om blootstelling preventief tegen te gaan, kunnen zij adviseren over te nemen maatregelen. Ook kunnen zij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meten en beschermende maatregelen opstellen. 

Bekijk hier ook het actieplan dat de NVvA eerder naar buiten heeft gebracht over de aanpak van beroepslongziekten: www.arbeidshygiene.nl/beroepsziekten

Terug naar overzicht