Voorkomen is beter dan genezen

20 mei 2020

De commissie Vergemakkelijking Schade Afhandeling Beroepsziekte onderzocht hoe het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekte beter kan verlopen.

“Voorkomen is beter dan genezen” is één van de lessen die de NVvA leest in het advies van de commissie Heerts. De commissie Vergemakkelijking Schade Afhandeling Beroepsziekte, zoals ze officieel heet, onderzocht hoe het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekte beter kan verlopen. Van de vier hoofdaanbevelingen richt zich er één op preventie. 
Wij zien in onze dagelijkse praktijk dat er nog zo veel te winnen valt door preventie. We zien mensen nog steeds onnodig ziek worden door werk terwijl kennis om risico’s te herkennen goed voorhanden is evenals oplossingen. De arbeidshygiënist kan hierin een belangrijke brugfunctie vormen en zowel bedrijven als haar medewerkers hierbij helpen. 
Het is verheugend om te zien dat zowel werkgevers- als werknemersorganisaties de aanbevelingen unaniem onderschrijven. We zijn benieuwd in hoeverre er ook politiek draagvlak is om de aanbevelingen om te zetten in concrete maatregelen. Als NVvA zien we tal van mogelijkheden om de ervaring en kennis van onze leden in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan de vertaling van deze aanbevelingen naar de werkpraktijk. 

 

Terug naar overzicht