Vuistregels voor blootstelling aan levensvatbare micro-organismen in kantoren en soortgelijke werkruimten

17 december 2019

Vuistregels opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) Contactgroep Biologische Factoren en de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) – Kring Binnenmilieu Advies (KBA) 1)

In deze vuistregels wordt uitgegaan van het reguliere voorkomen van genoemde micro-organismen in de werkomgeving. Als de gemeten concentraties hoger liggen, dan wijkt de situatie af van de normale situatie en bestaat er door die verhoogde concentratie een grotere kans op het optreden van (aspecifieke) gezondheidsklachten.

In de Nederlandse wetgeving ( Arbobesluit) wordt geen uitspraak gedaan over eventueel acceptabel veilige niveaus van blootstelling aan levensvatbare micro-organismen. De oorzaak hiervan is dat er voor alle micro-organismen te weinig kennis en informatie is over de blootstelling en over blootstelling-respons-relaties. Om de microbiologische luchtkwaliteit in kantoren en soortgelijke werkruimten toch enigszins te kunnen beoordelen, is er vanuit de praktijk in 2007 een tabel met enkele vuistregels opgesteld die regelmatig wordt gebruikt. Deze vuistregels waren vanwege nieuwe inzichten aan vervanging toe. In 2018 werd na overleg tussen de NVvA en de VLA besloten om  gezamenlijk vuistregels op te stellen  voor de interpretatie van metingen in de kantoren en soortgelijke werkruimtes.

Meer informatie ...

Terug naar overzicht