Webinar Arbeidshygiëne en COVID-19: Voorkomen van besmetting

10 december 2020

20201210 Programma LCB-digitaal in samenwerking met de NVvA-werkgroep COVID-19 van 09.00-12.00 uur

“Een maatregel is zo effectief als de kwaliteit ervan en de bereidheid om hem juist toe te passen”.

De NVvA-werkgroep COVID-19 probeert vanaf het begin van de pandemie informatie bij elkaar te brengen over het Corona-virus (SARS-CoV-2) en de maatregelen die kunnen worden getroffen om in arbeidssituaties besmetting te voorkomen. De focus ligt daarbij niet op de medische aspecten (behandeling en preventie via vaccinatie) en veiligheidskundige visie zoals in de media vaak het geval is, maar op een risicoreductie gerichte methodiek voor bedrijven en organisaties. Dit lijkt ons een mooi onderwerp om de landelijke contactbijeenkomsten van de NVvA weer op te pakken die door de pandemie wat naar de achtergrond waren verdwenen. Via een digitale sessie willen we graag de huidige stand van zaken met elkaar delen. Wat weten we inmiddels over maatregelen, wat is de effectiviteit ervan en hoe is de toepasbaarheid in de praktijk?

Het definitieve programma volgt z.s.m.
AANMELDEN

 

Terug naar overzicht