Preventiemedewerker in andere landen

Nederland introduceerde in 2005 de preventiemedewerker in de Arbowet. Die maatregel beoogt een basis van deskundigheid bínnen de organisatie naast de (hoge) deskundigheid van arbodienstverleners zoals arbeidshygiënisten. Dit in vervolg op een procedure van de Europese Commissie tegen Nederland. De Europese Kaderrichtlijn gezond en veilig werk verplicht immers tot organiseren van deskundige ondersteuning bij voorrang binnen de arbeidsorganisatie.

Hoe is elders regelgeving en toepassing van deze Europese verplichting? Het ministerie van SZW liet het onderzoeken door Belgisch onderzoeksbureau Prevent, ervaren in zulke vergelijkingen binnen de EU.

De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs kreeg een primeur, Prevent presenteerde er 8 oktober de resultaten. Er blijken forse verschillen tussen de tien onderzochte lidstaten. De meeste zijn strikter dan Nederland waar werkgevers tot en met 25 werknemers -onder condities- zelf de rol van preventiemedewerker kunnen vervullen. Prevent haalde een Europese werkgeversenquête aan: Nederland is Europees gemiddeld wat betreft percentage arbeidsorganisaties dat een preventiemedewerker heeft.

Practices
Onderzoekers De Boeck en em. prof. Van Peteghem zagen geen goede of beste praktijk aanwijsbaar. De cultuur heeft grote impact: in landen waar een medische benadering centraal staat, is preventie-aanpak zwak. Het overeenkomstige speelt bij een hiërarchische organisatiecultuur, en in landen waar de nadruk ligt op middelvoorschriften in plaats van op resultaat. De internationale vergelijking kan zich evenmin baseren op output of outcome. Die hangen immers samen met de - per land sterk verschillende - sociale zekerheid.

Brede preventiemedewerker
Bevraging door de bijna 50 aanwezigen bracht Peteghem uiteindelijk wel tot een vergelijkende uitspraak: Nederland springt er gunstig uit met de integrale preventiemedewerker. ‘In andere landen lopen verschillende experten hun verplichte rondjes door het bedrijf en rapporteren ze los van elkaar.’

Zodra het onderzoek openbaar is, leest u het in deze nieuwsberichten.

FLITS
Arbeidshygiëne behoeft verbreding en verdieping
Dampen, geluid, overdruk, gebrekkige hygiëne: het zijn allemaal onderwerpen voor de arbeidshygiënist. Ook op ongedachte plekken? Acties.nl deed onderzoek onder 1086 werkende Nederlanders. Lees meer …

ARTIKEL
Arbeidshygiëne behoeft verbreding en verdieping
Het toilet van de toekomst analyseert uw behoefte
Wat blijkt: een onhygiënisch toilet op het werk is een issue. Van de respondenten zegt 58 procent zich te ergeren aan de algehele hygiëne op het werktoilet. Er houdt 39 procent de grote boodschap weleens op onder werktijd; vooral vrouwen, 48 procent zegt haar ontlasting op te houden totdat ze thuis is. Tevens ruikt 17 procent welke collega hem of haar is voorgegaan op het toilet. De Maag Lever Darm Stichting herkent het probleem en adviseert niet ophouden. Immers, de mogelijke obstipatie leidt tot hard persen, wellicht schadelijke druk. Gelukkig is er ook het toilet van de toekomst. De sensoren geven advies over uw menu.

Nepnieuws? Check het zelf: https://www.ad.nl/ad-werkt/poepen-op-het-werk-durven-we-niet-kan-dat-kwaad~a79c12b0/