Schrijven? De kantoortuin blijkt niet geschikt

Mensen die veel schrijven op het werk hebben een rustige kamer of zone nodig. De gangbare kantoortuin voldoet niet. Een promotieonderzoek maakt duidelijk dat schrijven ten zeerste lijdt onder achtergrondgesprekken.

Achtergrondgesprek geeft crash
Meer dan de helft van de werkende bevolking in het Westen verblijft grote delen van de dag in een kantoor. En dat steeds meer in ‘cellen’ of open kantoortuinen. De Nederlandse omgevingspsychologe Marijke Keus van de Poll werkt al een aantal jaren in Zweden aan vraagstukken rond verstoringen en achtergrondgeluid. Haar proefschrift van maart omvat literatuurstudie en bundeling van vier eerdere experimenten.

Wie in een kantoortuin moet schrijven en achtergrondgesprekken probeert te negeren, slaagt daar nauwelijks in. Het begrijpen van slechts een enkel fragment is al te veel, de aandacht voor het schrijven vermindert. Het achtergrondgesprek komt in de hersenen, die beginnen de taal te analyseren en dat crasht met soortgelijke processen die nodig zijn voor het schrijven.

De promovenda heeft nagegaan wat er gebeurt bij pogingen het achtergrondgeluid te maskeren door bijvoorbeeld ruis. Daarbij blijkt het makkelijker om te focussen, maar tegelijkertijd is het een geluid dat veel mensen als ongewenst ervaren. Nuttiger en meer gewaardeerd blijken geluiden uit de natuur, en de geluiden van veel verschillende mensen die tegelijkertijd spreken zodat er niets begrijpbaar is. Zeg maar ‘rabarber’.

Zorgwekkend
Per saldo concludeert het proefschrift dat maskeergeluid geen goede werkwijze is tegen geluidsproblemen in een open kantooromgeving. Marijke bepleit stille kamers of stiltegebieden. De nieuwe kennis over verstoringen op de achtergrond blijkt voor schrijfwerk meer verontrustend dan eerder algemeen werd aangenomen.

Marijke Keus van de Poll, Disruption of writing in noisy office environments, maart 2018.
University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental psychology - Gävle, Zweden
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178168/FULLTEXT01.pdf