Spanje - werkgever verplicht om zonnebrandcreme beschikbaar te stellen

Begin 2005: werkgevers in Nederland lopen te hoop tegen implementatie van een EU-richtlijn. Ze verzetten zich tegen de verwachte verplichting buitenwerkers te beschermen tegen de zon. Met name het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème is voor hen ‘doorgeschoten’. De Nederlandse regelgeving beperkt zich uiteindelijk tot kunstmatige optische straling. Bij toegewijde arbeidshygiënisten blijft de kwestie knagen.

Elders in de EU rommelt het ook op dit knelpunt. De inspectie op de Canarische Eilanden beboet in 2016 het Spaans Nationaal Postbedrijf. Haar Ri&E erkent blootstelling aan de zon niet als risico voor de postbodes! Het staatsbedrijf vindt de petten voor de werknemers afdoende. In beroep onlangs erkent de rechter dat enigszins. Hij draait de boete slechts ten dele terug, van 8.196 naar 5.120 euro. Dit vanwege advies van de inspectie vanuit de regelgeving persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarom verplicht de rechter het bedrijf nu om zonnebrandcrème beschikbaar te stellen. Zowel aan postbodes te voet als met auto’s!

Hier ligt een kans voor de hele arbosector, arbeidshygiënisten voorop! U kunt zorgen dat geen bond naar het Europese Hof van Justitie hoeft voor gelijke behandeling van werknemers in de EU! Adviseer zonnebrandcrème als PBM in Nederland! Wees proactief: overweeg deodorant als PBM tegen zweten!

Voor het artikel in het Canarisch digitaal dagblad van 2 maart 2018, klik HIER.