Abstract indienen 2019

28e NVvA symposium 'Arbeidshygiëne minder stoffig!?' 
10 en 11 april 2019, Woudschoten te Zeist

Dit jaar is het thema ‘Arbeidshygiëne minder stoffig!?' geboren uit feedback van leden. Zijn arbeidshygiënisten daadwerkelijk traditioneel, stoffig, ouderwets en weinig vernieuwend? Of juist springlevend, bewust bezig met onderzoek en ontwikkeling, en oefenen daarmee een positieve invloed uit in arboland? Zit er onder het ’stof’ een moderne beroepsgroep, die graag de verbinding aan gaat met andere disciplines? Het symposium biedt ruimte voor plenaire bijdragen rondom het thema. In parallelsessies en workshops is er gelegenheid eigen onderzoek te presenteren. Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringen vanuit de praktijk zijn meer dan welkom.  

Wilt u een bijdrage leveren aan het symposium? De deadline voor het indienen van een abstract is 1 november 2018!

Klik HIER voor de volledige Call for abstracts en de uitgebreide richtlijnen.

Algemene richtlijnen
• Het abstract dient inzicht te geven in de inhoud en de vorm van de presentatie. Ten aanzien van de inhoud wordt het abstract beoordeeld op het innovatieve karakter, de actualiteit en de aansluiting van het abstract bij het thema van het symposium. Wat betreft de vorm wordt gelet op de opbouw van het abstract. 
• Medio november ontvangt u de eerste terugkoppeling op het abstract. Op verzoek van de symposium commissie kan gevraagd worden het abstract aan te passen. U heeft hiervoor ca. 3 weken de tijd. Indien u niet tijdig een aangepast abstract indient, wordt u niet in het programma opgenomen.
• Dit jaar zullen alle sessies 1 uur duren. Dit betekent dat er per sessie 2 presentaties zullen plaatsvinden. De tijd voor een workshop bedraagt eveneens 1 uur. 
• De commissie wil een gebalanceerd symposium kunnen bieden, houdt daarom beide dagen vrij tot het programma definitief is opgesteld.
• Per geaccepteerd abstract mag 1 persoon (de eerste auteur) op de dag van de presentatie gratis deelnemen aan het symposium. 
• Met het indienen van je abstract, nadat het geaccepteerd is en je presentatie is ingepland, committeer je jezelf ook aan het verzorgen van de presentatie. Indien je verhinderd bent dien je zelf voor een vervangende spreker te zorgen.
• De positief beoordeelde abstracts worden voorafgaand aan het symposium online gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (www.arbeidshygiene.nl). Dit helpt bij het maken van een keuze voor de verschillende deelsessies. Zorg dus voor een begrijpelijke en pakkende tekst. 
 

N.B. Wilt u s.v.p. onderstaande indeling aanhouden!! Abstracts die niet voldoen aan de richtlijnen worden niet in behandeling genomen tenzij de afwijking ervan is omkleed met redenen.

Dien hier uw abstract in!

TtA
Richtlijnen *
* Verplicht