Abstract indienen 2020

29e NVvA symposium 'Arbocadabra; Googelen of Goochelen?' 

8 en 9 april 2020, Woudschoten te Zeist

Dit jaar is het thema ‘Arbocadabra; Googelen of Goochelen?’ gegrepen uit de actualiteiten. Hoe sterk staat de arbeidshygiënist tegen de googelende medewerker? Vind je op het internet de waarheid of alleen maar ‘fake news’? Dienen we het internet als een tool of naslagwerk te gebruiken? Hoe lang zal het duren voordat zelfdiagnose ook in ons werkveld pop-upt? En wat te denken van het zelf meten van blootstelling met Apps zonder enige achtergrond of kennis? Is de arbeidshygiënist nog nodig als de medewerker ook zelf zijn IPhone in de lucht kan houden? 

Het symposium biedt ruimte voor plenaire bijdragen rondom het thema. In parallelsessies en workshops is er gelegenheid eigen onderzoek te presenteren. Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringen vanuit de praktijk zijn meer dan welkom.  

Wilt u een bijdrage leveren aan het symposium? De deadline voor het indienen van een abstract is 17 november 2019!

Klik HIER voor de volledige Call for abstracts en de uitgebreide richtlijnen.

Algemene richtlijnen 

  • Het abstract dient inzicht te geven in de inhoud en de vorm van de presentatie. Ten aanzien van de inhoud wordt het abstract beoordeeld op het innovatieve karakter, de actualiteit en de aansluiting van het abstract bij het thema van het symposium. Wat betreft de vorm wordt gelet op de opbouw van het abstract.
  • Het abstract dient maximaal 550 woorden te bevatten en in het Nederlands te zijn.
  • Dit jaar zullen alle sessies wederom 1 uur duren. Dit betekent dat er per sessie 2 presentaties zullen plaatsvinden. De tijd voor een workshop bedraagt eveneens 1 uur. 
  • De commissie wil een gebalanceerd symposium kunnen bieden, houdt daarom beide dagen vrij tot het programma definitief is opgesteld.
  • Per geaccepteerd abstract wordt 1 persoon (de eerste auteur) voor de dag van de presentatie gratis uitgenodigd voor deelname aan het symposium. 
  • Met het indienen van je abstract, nadat het geaccepteerd is en je presentatie is ingepland, committeer je jezelf ook aan het verzorgen van de presentatie. Indien je verhinderd bent dien je zelf voor een vervangende spreker te zorgen.
  • De positief beoordeelde abstracts worden voorafgaand aan het symposium online gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (www.arbeidshygiene.nl) en in de symposium App. Dit helpt bij het maken van een keuze voor de verschillende deelsessies. Zorg dus voor een begrijpelijke en pakkende tekst. 

 

N.B. Wilt u s.v.p. onderstaande indeling aanhouden!! Abstracts die niet voldoen aan de richtlijnen worden niet in behandeling genomen tenzij de afwijking ervan is omkleed met redenen.

Dien hier uw abstract in!

TtA
Richtlijnen *
* Verplicht