Donderdag 11 april 2019

Onder ‘Lees meer’ vindt u per sessie de abstracts voor zover beschikbaar.

OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
09.00 RPS (Plenair) - Opening
Dr. Joost van Rooij, voorzitter NVvA
Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium, dagvoorzitter
Lees meer
09.15 RPS (Plenair) - 20 jaar onderzoek naar de beroepsmatige risico’s van MRI
Prof. dr. ir. Hans Kromhout, Universiteit Utrecht
Lees meer
10.00 RPS (Plenair) - Arbeidshygiene in Suriname: verleden, heden, toekomst
Ir. Vincent Correia
Lees meer

KOFFIEPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
10.45 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

Vierde ronde sessies (N t/m R)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
11.15 RPS (Plenair) N Vergeten kindjes van de arbeidshgyiëne
Lees meer
11.15 Kapelzaal O Beroepsziektenspel
Lees meer
11.15 24 P Evaluatie van ‘nano-tools
Lees meer
11.15 22/23 Q Verleden en heden
Lees meer
11.15 BaSystemen (zaal 25) R Multidisciplinair speuren
Lees meer

LUNCHPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
12.15 - Lunch, informatiemarkt
Lees meer

Vijfde ronde sessies (S t/m V)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
13.15 22/23 S Vuistregels voor het beoordelen van micro-organismen op de werkplek
Lees meer
13.15 24 T Stof tot nadenken: 25 jaar RI&E in Nederland!
Lees meer
13.15 RPS (Plenair) U Risicobeheersing van kankerverwekkende stoffen op de werkplek; beleid en praktijk
Lees meer
13.15 BaSystemen (zaal 25) V Opgeruimd staat netjes
Lees meer
13.15 Kapelzaal BvB Sessie BvB
Lees meer

WISSEL NAAR ZALEN

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
14.15 - Wissel naar Zalen

Zesde ronde sessies (W t/m Z)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
14.30 24 W Risicocommunicatie
Lees meer
14.30 22/23 X Begrijpelijke veiligheidsinstructies
Lees meer
14.30 BaSystemen (zaal 25) Y Met een knal
Lees meer
14.30 RPS (Plenair) Z Door het oog van de arbeidshygiëne
Lees meer

MIDDAGPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
15.30 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

MIDDAGPROGRAMMA PLENAIR vervolg

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
16.00 RPS (Plenair) - Buitenlandbeurs
Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht
Lees meer
16.15 RPS (Plenair) - Een moeilijk verhaal gemakkelijk vertellen en vice versa
Adriaan ter Braack, Wetenschapsjournalist, schrijver en programmamaker
Lees meer
17.00 RPS (Plenair) - Prijs beste spreker, uitreiking Bob van Beek-prijs en afsluiting
Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium
Lees meer
17.15 - Borrel, informatiemarkt
Lees meer
Naar programma woensdag