Donderdag 13 april 2017

Onder ‘Lees meer’ vindt u per sessie de abstracts voor zover beschikbaar.

OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
09.00 - Opening
Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium, dagvoorzitter
Lees meer
09.15 - From bench to bedside: Klinische arbeidshygiëne
Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
Lees meer

KOFFIEPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
10.00 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

Vierde ronde sessies (M t/m Q)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
10.30 M Bouw
Lees meer
10.30 N Werkplek Instructie Kaart: Willen is Kunnen! (max. 20 deelnemers)
Lees meer
10.30 O Arbeidshygiënische beoordelingen bij werknemers met gezondheidsklachten (max. 25 deelnemers)
Lees meer
10.30 P Beroepsziekten CMR
Lees meer
10.30 Q Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: halen we de nulblootstelling?
Lees meer

LUNCHPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
12.00 - Lunch, informatiemarkt
Lees meer

MIDDAGPROGRAMMA, PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
13.00 - Je huid- als je werk te dichtbij komt
Dr. Thomas Rustemeyer, Professor of Dermato-Allergology and Occupational Dermatology, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Lees meer

Vijfde ronde sessies (R t/m U)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
14.00 R Beroepsziekten – PAGO (max. 24 deelnemers)
Lees meer
14.00 S GHS in de SDS (max. 25 deelnemers)
Lees meer
14.00 T NEN-EN 689 naar 2.0, hogere (werkplek)atmosferen
Lees meer
14.00 U Co-creatie
Lees meer

MIDDAGPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
15.30 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

MIDDAGPROGRAMMA PLENAIR vervolg

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
16.00 - Buitenlandbeurs
16.15 - Medisch cabaretier Michiel Peereboom
16.45 - Prijs beste spreker en afsluiting
Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium
17.00 - Borrel, informatiemarkt
Lees meer
Direct inschrijven