Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: halen we de nulblootstelling?

10.30 - 12.00 uur Sessie Q