Nieuwe ontwikkelingen in blootstellingsrisico’s aan biologische agentia

10.45 - 11.45 uur Zaal BaSystemen (zaal 25) Sessie C