Nieuwe ontwikkelingen in blootstellingsrisico’s aan biologische agentia

10.45 - 11.45 uur Sessie C