Woensdag 12 april 2017

Onder ‘Lees meer’ vindt u per sessie de abstracts voor zover beschikbaar.

OCHTENDPROGRAMMA PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
09.45 Plenair - Nevenwerkingen van werk
Prof. dr. Lode Godderis, Hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven
Lees meer

KOFFIEPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
10.30 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

Eerste ronde sessies (A t/m D)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
11.00 A De gevaren van geluid op de werkplek
Lees meer
11.00 B Bewezen in de praktijk: nieuwe methoden voor CLP en REACH
Lees meer
11.00 C Preventie van beroepsziekten
Lees meer
11.00 D Is risicogestuurd werken mogelijk?
Lees meer

LUNCHPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
12.00 - Lunch, informatiemarkt
Lees meer
12.05 - Algemene Ledenvergadering

Tweede ronde sessies (E t/m I)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
13.30 E Binnenluchtkwaliteit
Lees meer
13.30 F Is inschatten voldoende of is meten weten?
Lees meer
13.30 G Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: een kritische noot
Lees meer
13.30 H Verlichting
Lees meer

MIDDAGPAUZE

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
14.30 - Pauze, informatiemarkt
Lees meer

Derde ronde sessies (I tm L)

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
15.00 I Proactief stoffenbeleid en participatieve RI&E
Lees meer
15.00 J Veilig werken met nanomaterialen: waar staan we anno 2017?
Lees meer
15.00 K In de Ban(d) van de Hazard
Lees meer
15.00 L Voorkomen van toxidromen
Lees meer

MIDDAGPROGRAMMA PLENAIR

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
16.15 - Ignite sessie (flitspresentaties)
Lees meer
17.00 - Borrel, informatiemarkt
Lees meer

AVONDROGRAMMA

Tijdstip Zaalnr Sessienr Omschrijving
18.00 - De ontmaskering
Lees meer
20.00 - Avondprogramma in de Sociëteit
Lees meer
Direct inschrijven