Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: een kritische noot

13.30 - 14.30 uur Sessie G