Is risicogestuurd werken mogelijk?

11.00 - 12.00 uur Sessie D