Arbeidshygiënische inbreng in een medisch multidisciplinair overleg over patiënten met mogelijk beroepsgebonden astma

11.15 - 12.15 uur Sessie D

Arbeidshygiënische inbreng in een medisch multidisciplinair overleg over patiënten met mogelijk beroepsgebonden astma

Gert-Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland
Tamara van den Berg, longconsulent, Franciscus Gasthuis & Vlietland
Jaap Maas, klinisch arbeidsgeneeskundige, AMC-NCvB
Peter van Balen, arbeidshygiënist, PreventPartner
Heleen den Besten, senior projectleider, Long Alliantie Nederland