Gezondheidsladder (max. 32 deelnemers)

11.15 - 12.15 uur Sessie C

Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht