Symposium 2009

18e NVvA symposium:'Arbeidshygiëne voorbij de horizon

22 en 23 april 2009, conferentiehotel Woudschoten te Zeist.

Woensdag 22 april 2009

09.30 - 09.35 uur Welkom
Ir. Huib Arts, voorzitter NVvA

09.35 - 09.45 uur Opening
Dr.jr. Mieke Lumens, voorzitter commissie symposium

09.45 - 10.30 uur The British Occupational Hygiene Society Ambassador Initiative
Kate Jones, principe scientist, Health & Safety Laboratory, UK

10.30 - 11.00 uur Presentaties buitenlandbeurs

Jolanda Willems, senior consultant, Arbo Unie, Boxmeer
Joost van Rooij, IndusTox, Nijmegen

11.00 - 11.25 uur Pauze
Informatiemarkt

11.25 - 12.15 uur Toelichting op Bob van Beekprijs

Bob van Beekprijs
Ir. Dook Noy, voorzitter BvB-jury
Stand van zaken met betrekking tot kennisdossiers
Ir. Huib Arts, voorzitter NVvA
Voorbij de grenzen: onderzoek naar elektromagnetische velden en gezondheid bij het IRAS
Prof.dr.ir. Hans Kromhout, hoogleraar Arbeidshygiëne en Blootstellingkarakterisering, Universiteit Utrecht


Middagprogramma
 

Sessie A: VEGEN IS WETEN??
Verkenning van veilige besmettingsniveaus voor ruimtes waar met cytostatica wordt gewerkt
Dr. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, UMC St Radboud, Nijmegen
Op zoek naar de grenzen van schoonmaken. Interventiewaarden voor het vaststellen van besmettingen met cytostatica
Ir. Simone Hilhorst, arbeidshygiënist, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam
Vegen en het is schoon! Veegmonsters in de dagelijkse praktijk
Drs. Marjolein Duisenberg, ziekenhuisapotheker, ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant, Tilburg

Sessie B REACH
Hoe gegevens uit uitlogings- en emissietesten van consumentenproducten te gebruiken voor humane blootstellingsbeoordeling?
Ir. Ralf Cornelissen, senior adviseur/onderzoeker,IVAM UvA, Amsterdam
Generieke Exposure Scenario’s in REACH – Laatste ontwikkelingen
Dr. Joost van Rooij, toxicoloog/arbeidshygiënist, IndusTox Consult, Nijmegen
 
Sessie C DIESEL MOTOR EMISSIE /FIJNSTOF
Verstoort de aanwezigheid van organisch stof de te meten concentratie elementair koolstof (EC) als maat voor DME?
Ir. Saskia Gorissen, arbeidshygiënist, RAH Arbo Consultancy, Breda
Ongezond fietsend naar een gezonde werkplek? PIMEX-metingen van ultrafijnstof bij fietsers in de stad, en relaties met blootstelling op de werkplek
Ir. Jeroen Terwoert,senior onderzoeker, IVAM UvA, Amsterdam
Nieuwe ontwikkelingen rondom analysemethoden van DieselMotorEmissie (DME) - Een vergelijking van verschillende analysemethoden
Ing. Marc Lurvink, arbeidshygiënist, RPS Advies, Ulvenhout
 
Workshop D INHALATIETRAUMA
Inhalatietrauma ‘een korte blootstelling met blijvende gevolgen’
Dr. Jos Rooyackers (deel1), longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), trecht;
Inhalatietrauma ‘een korte blootstelling met blijvende gevolgen’
Dr. Jos Rooyackers (deel2), longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), trecht;
 
Sessie E VEILIG WERKEN AAN HET BED
Ethanol in de Gezondheidszorg - Een zorg in Nederland, maar gelukkig niet over de grens
Miriam van der Bij, arbeidshygiënist, AMC, Amsterdam
Naar een veilige prikcultuur in het AMC, want preventie van prikaccidenten loont
Jan Hortensius, veiligheidskundige, AMC Arbogroep, Amsterdam
Blootstelling aan inhalatie-anesthetica in Academische ziekenhuizen
Zita Kolder, arbeidshygiënist, Erasmus MC, Rotterdam
 
Sessie F FYSISCHE FACTOREN
Nieuwe ISO norm voor beoordeling van schadelijk geluid op arbeidsplaats
Ing. Michiel van Eeden, directeur, Technisch Bureau van Eeden, ‘s-Hertogenbosch
Lichaamstrillingen, wat en hoe? Verschillende manieren om trillingsmetingen te interpreteren.
Ing. Louis de Jong, senior adviseur arbeidshygiëne, Arbo Unie, Breda
Beperken van de blootstelling aan lawaai: hoe zeker weten we dat het werkt?
Ir. Erik Kateman, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Duiven
 
Sessie G NANODEELTJES
Nanotechnologie, het maatschappelijk debat rondom convergerende technologieën
Ir. Ralf Cornelissen, senior adviseur/onderzoeker, IVAM UvA, Amsterdam en drs. Lotte Krabbenborg, promovenda, Science & Society Group, Rijksuniversiteit Groningen
New insights in aerosol particles detection: Wide Range Aerosol Spectrometer from 5 nano meter to 20 micrometer
Friedhelm Schneider, division manager IAO-safety, Grimm Aeresol Technik, Ainring
Three years of workplace exposure studies to nanoparticles: What have we achieved and what challenges remain?
Dr.ir. Dick Brouwer, senior onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
 
Sessie H CERTIFICERING ARBEIDSHYGIENE
AH Certificering waar gaat dat heen?
Ir.drs. Ineke Thierauf, voorzitter commissie onderwijs NVvA, arbeidshygiënist, KLM Arbo Services, Schiphol

Donderdag 23 April 2009

 (in samenwerking met de BA&O)

09.30 - 09.35 uur Welkom en opening dagvoorzitter
Dr.ir. Mieke Lumens, voorzitter commissie symposium

09.35 - 10.45 uur WorkAbilityIndex (WAI)
Onder leiding van Koos van der Spek, voorzitter Kennisplatform Beroepsvereniging voor Arbeids- & Organisatiedeskundigen (BA&O), A&O-er, arbo- & milieudienst Siemens, Den Haag

De feiten en mythen van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid
Dr.ir. Lex Burdorf, universitair hoofddocent, Erasmus MC, afdeling maatschappelijke gezondheidszorg,Rotterdam
Hoe zinvol is het instrument WAI in de praktijk
Peter Wijngaard, bedrijfsarts, arbo- & milieudienst Siemens, Den Haag
Badkuipmanagement: Hoe houdt u uw badeendjes drijvende?
Drs. Mark de Lat, senior manager, KPMG Business, Zwolle
 
Sessie I HUIDBLOOTSTELLING
Kwantificeren van blootstelling aan ‘nat werk’ bij verpleegkundigen – Validatie van een nieuwe wet-work sampler en een nieuw ontwikkelde vragenlijst voor zelfrapportage
Maaike Visser PhD, student, AMC, Amsterdam
A structured observational method to assess of dermal exposure to engineered nanoparticles (ENPs): DREAM as an initial assessment tool
Birgit Stuurman, onderzoeker arbeidshygiëne, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
De relevantie van huidopname bij beroepsblootstelling aan PAK - Nieuwe inzichten en bevestiging van eerder gepubliceerde studies door de inzet van fysiologisch kinetisch modelleren
Ir. Daan Huizer, arbeidshygiënist, IndusTox Consult, Nijmegen
 
Workshop J DE WORKABILITYINDEX
Duurzame inzetbaarheid en werkvermogen: hype of noodzaak?
Dr.ir. Lex Burdof, universitair hoofddocent en Tilja van den Berg, onderzoeker, Erasmus MC, afdeling maatschappelijke gezondheidszorg, Rotterdam
 
Sessie K GEDRAG
Gedraag je toch eens!
Ir. Paul Beumer, senior expert, Arbo Unie, Harderwijk
Hoe wereldwijd PBM te standaardiseren?
Drs. Yvonne Jansma, projectmanager, Atrion international, Nijmegen
Advisering bij zwangerschap - meer arbeidshygiëne dan je denkt
Prof.dr.ir. Tjabe Smid, hoogleraar VU Medisch Centrum en Hynek Hlobil, bedrijfsarts, KLM Health Services, Amsterdam
 
Sessie L METEN IS WETEN !
Personal Exposure to Inhalable Cement Dust among Construction Workers
Susan Peters Msc, Phd-student, IRAS Universiteit Utrecht
Gebruikersevaluatie van de ‘LASROOK ASSISTENT’: Een praktisch instrument voor het voorspellen en beheersen van blootstelling aan lasrook
Eef Voogd BSc, MSc student, IRAS Universiteit Utrecht
Het einde van de SER Werkgroep Meetmethoden - Overzicht van de resultaten en lessen voor de toekomst
Prof.dr.ir. Hans Kromhout, hoogleraar, Universiteit Utrecht
 
Sessie M GEZONDHEIDSMANAGEMENT
Gezondheidsmanagement 2.0: een nieuwe horizon
Drs. Maurits de Ruiter, bewegingswetenschapper/trainer/coach en bestuurder,Stichting Bewegen, Hilversum


Middagprogramma
 

Sessie N STOFJE ONBEKEND
Kwantitatief beoordelen van een stof zonder grenswaarde en meetmethode
Ing. Anne van Lith, industrial hygiënist, Schering-Plough, Oss
Bedrijfsinterne richtlijn omgaan met nanodeeltjes op de werkplek
Ir. Fenneke Linker, manager arbeidshygiëne & toxicologie, Arbodienst DSM, Geleen
Beroepsmatige blootstelling aan sevofluraan - Persoonlijk monstername, omgevingsmonitoring en biologische monitoring van sevofluraan in de urine
Dr.ir. Tom Geens, wetenschappelijk medewerker, Provikmo Occupational Health Services, Brugge

Workshop O MENTALE TRAINING
Een kennismaking met mentale gezondheid vanuit sportpsychologisch perspectief
Drs. Merijn de Bruin, arbeids- & organisatiepsycholoog/sportpsycholoog, VSPN, Amstelveen

Sessie P TOOLS
Arbotoolkit Houthandel: een koffer vol arbogereedschap
Drs. Hester Dekker, arbeidshygiënist, Arbo Unie, NijmegenEvaluatie van de health impact van verschillende interventie strategieën: Een voorbeeld uit de bakkerijsector
Dr.ir. Tim Meijster, onderzoeker arbeidshygiëne, TNO Business Unit Quality and Safety, Zeist
Ontwikkeling en evaluatie van een ‘Exposure Control Efficacy Library’ (ECEL)
Dr.ir. Wouter Fransman, onderzoeker arbeidshygiëne, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist

Sessie Q BIOLOGISCHE AGENTIA
De Duitse manier van risicobeoordeling bij biologische agentia
Christian Schumacher, directeur, Toxicure, Doetinchem
Infectieziekten soms levensgevaarlijk niet alleen voor u als mens, maar ook als professional!
Harry Stinis, bedrijfsarts, NCvB, Amsterdam

Workshop R HEALTHY WORK: YOU CAN DO IT!
Gezonde en gemotiveerde werknemers ‘de sleutel tot succes voor de organisatie’
Drs. Margreet Verbeek, directeur, Healthy Work, Den Haag


15.45 - 16.30 uur Working conditions past the (European) horizon
Dr. David Parker, physician/epidemiologist in Occupational Medicine en fotograaf, Minneapolis, USA

16.30 - 16.35 uur Afsluiting
Dr.ir. Mieke Lumens, voorzitter commissie symposium

Hoofdsponsor RPS

Sponsor Kender Thijssen