Symposium 2010

Het 19e NVvA-symposium: "Moderne tijden voor arbo en communicatie"
Het symposium wordt gehouden op 24 en 25 maart 2010 in conferentiehotel Woudschoten te Zeist.

Woensdag 24 maart 2010

09.00 - 09.30 uur Ontvangst
Uitreiking symposiumtas, informatiemarkt

09.30 - 09.35 uur Welkom
Ir. Erik Kateman, voorzitter NVvA

09.35 - 09.40 uur Opening
Ing. Edwin Hagelen, voorzitter commissie symposium

09.40 - 10.25 uur Modern Communication Media and Occupational Hygiene
Max Lum, associate director, Office of Health Communication and Global Collaboration, NIOSH, Washington, USA

10.25 - 10.55 uurArbocommunicatie in Nederland, anno 2010
Simona Petescu, directie Communicatie/afdeling Strategie en Communicatieprojecten, SZW, Den Haag

10.55 - 11.25 uur Pauze
Informatiemarkt

11.25 - 12.15 uur Bob van Beek-prijs
Voorzitter: Ir. Dook Noy, senior adviseur/arbeidshygiënist, Dow Chemical Benelux, Terneuzen

Presentaties:

Persistentie van MRSA-dragerschap bij kalverhouders in Nederland door Kelly Bergs
The Dermal Advanced REACH Tool door Maartje Brouwer
Kwantitatieve schatting van huidblootstelling aan gevaarlijke stoffen?! door Ellen Wissink


12.15 - 13.45 uur Lunch, informatiemarkt
N.B. Van 12.45 tot 13.45 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

13.45 - 15.15 uur Eerste ronde sessies (A t/m D)
 

Workshop A: EEN TIMMERMANSOOG VOOR SILICOSE IN DE BOUW: SELECTEREN EN SCANNEN
Voorzitter: Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
Gezondheidsbewaking en medische triage voor silicose in de bouwnijverheid
Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
 
Sessie B WIKI’S e.d.
Voorzitter: Ing. Edwin Hagelen, arbeidshygiënist, Arbo- en milieudienst UMC Utrecht
WIKI's, sharepoints, blogs, surfgroepen en andere internetmogelijkheden…
Fred van Dam, veiligheidskundige, LUMC afd. Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Leiden
en ing. Edwin Hagelen, arbeidshygiënist, UMC Arbo- en milieudienst, Utrecht
 
Workshop C ART
Voorzitter: Dr.ir. Mieke Lumens, onderzoeker, Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
Advanced REACH Tool: interactieve workshop
Dr.ir. Erik Tielemans, productmanager, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
 
Sessie D ‘REACH FOR DUMMIES’
Voorzitter: Jan Snijder, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, ArboJan, Haarlem
Selma Hertsenberg MSc, projectleider, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist


15.15 - 15.45 uur Pauze
Informatiemarkt

15.45 - 17.15 uur Tweede ronde sessies (E t/m H)
 

Sessie E HUIDOPNAME
Voorzitter: Ir. Mathieu van Puijvelde, arbeidshygiënist, Shell Pernis en Moerdijk
Principes en achtergronden van de realtime versie van Skinperm
Dr. Wil ten Berge, senior adviseur arbeidstoxicologie, Santoxar, Westervoort
Voorbeelden van de inzet van Skinperm
Ir. Daan Huizer, adviseur arbeidshygiëne en -toxicologie, IndusTox Consult, Nijmegen
Aansluiting op de huidige methodes en (toetsings)kaders voor huidblootstelling
Dr.ir. Frans Jongeneelen, senior-adviseur arbeidshygiëne en -toxicologie, IndusTox Consult, Nijmegen
 
Sessie F AH: ‘HET ECHTE WERK’
Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem
Spuiten een must? Bescherm Bewust! 'Bottom-up' ontwikkeling van voorlichting over bestrijdingsmiddelen - vóór en dóór werknemers in de sectoren glastuinbouw en hoveniers
Ir. Jeroen Terwoert, senior onderzoeker, IVAM UVA, Amsterdam
Luchtwegklachten in een aluminium gieterij: zoektocht naar de oorzaak en oplossingen
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, NKAL, Utrecht
Arbeidsomstandigheden op een multiculturele bouwplaats
Herman Gorter, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, Arbo Advies Gorter, Wilsum, Duitsland
 
Sessie G REACH ES
Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht
REACH biedt kansen aan de arbeidshygiënist: Blootstellingsscenario's in het veiligheidsinformatieblad nieuwe stijl (extended Safety Data Sheet)
Ir. Dook Noij, Industrial Hygiene Specialist, Dow Benelux, Terneuzen
Ontwikkeling van Generieke Exposure Scenarios voor chelaten
Selma Hertsenberg MSc, projectleider, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
Exposure Scenario Modifier: tool for efficient communication of ES in the supply chain
Drs. Monique Groenewold, productmanager arbeidshygiëne, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
 
Workshop H Arbo-advisering en duurzaamheid / MVO
Voorzitter: ir. Esther Loozen, projectmedewerker Gezond Werk, A+O fonds Gemeenten
Ir. Atze Boerstra, directeur, BBA Binnenmilieu
Ing. Stanley Kurvers, onderzoeker Unit Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft


17.15 – 18.15 uur Borrel
Uitreiking certificaten bij de symposiumbalie, informatiemarkt

18.15 – 24.00 uur Feestavond

 

Donderdag 25 maart 2010

09.00 - 09.30 uur Ontvangst
Uitreiking symposiumtas, informatiemarkt

09.30 - 09.35 uur Welkom enopening dagvoorzitter
Ing. Edwin Hagelen, voorzitter commissie symposium

09.35 - 10.05 uur Nanodeeltjes: van wetenschap naar werkvloer
Drs. Marieke op de Weegh-Nieboer, projectmanager nano, TNO Kwaliteit van Leven en voorzitter deskundigenplatform arbo

10.05 - 10.45 uur Nano: communiceren over onzeker of onbekende risico’s
Prof.dr. Wiebe Bijker, hoogleraar techniek en samenleving,Universiteit Maastricht en vice-voorzitter Commissie maatschappelijk dialoog Nanotechnologie

10.45 - 11.15 uur Pauze, informatiemarkt

11.15 - 12.45 uur Eerste ronde sessies (I t/m L)

Sessie I GRENSWAARDEN EN DNELS
Voorzitter: Selma Hertsenberg MSc, projectleider, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
Benchmark methode voor het afleiden van een veilige dosis
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, toxicoloog/arbeidshygiënist, UMC St Radboud, Nijmegen
Grenswaarden en DNELs: What's the difference?!
Dr.ir. Evelyn Tjoe Nij, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
Het afleiden van DNELs in de praktijk
Ir. Fenneke Linker, manager Arbeidshygiëne en Toxicologie, ARBOdienst DSM, Geleen
 
Sessie J STOFFENMANAGER
Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem
Branchespecifieke Stoffenmanager verf- en drukintindustrie als onderdeel van de arbocatalogus
Drs. Koen Verbist, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Expertise Centrum Toxische Stoffen, Nijmegen
Ontwikkeling van de nieuwe Stoffenmanager versie 4.5: Nano, REACH en GHS
Dr.ir. Henri Heussen, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Expertise Centrum Toxische Stoffen, Nijmegen
Paneldiscussie over handhavingsbeleid stoffenmanager
Ingeleid door Frans de Beer, arbeidshygiënist, Arbeidsinspectie, Rotterdam
 
Sessie K COMMUNICATIE
Voorzitter: Dr.ir. Mieke Lumens, onderzoeker, Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
Hoe leren arbo-kerndeskundigen en preventiemedewerkers beter communiceren?
Dr. Diny van Faasen, directeur, Biosafety Consult, Hulsberg en ir. Iris van 't Leven, adviseur arbo- en milieumanagement en communicatie, Iris Advies, Arnhem
 
Sessie L LASROOK
Voorzitter: Jan Snijder, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, ArboJan, Haarlem
Inleiding: De nieuwe Verbetercheck Lasrook
Kees Halm, adviseur, FEM-CWM, Zoetermeer
Statistische onderbouwing van de nieuwe Verbetercheck Lasrook
Ir. Daan Huizer, adviseur arbeidshygiëne en -toxicologie, IndusTox Consult, Nijmegen
Vertaling van statistiek naar praktijk
Peter Kanters, verbetercoach, 5x Beter
Demonstratie van de nieuwe Verbetercheck Lasrook
Peter Kanters, verbetercoach, 5x Beter, en/of Gonda Duivenvoorden, directeur, Brainwork Communicatie, Rijnsburg


12.45 - 13.45 uur Lunch
Informatiemarkt

13.45 - 15.15 uur Tweede ronde sessies (M t/m P)

Sessie M NANO
Voorzitter: Ir. Mathieu van Puijvelde, arbeidshygiënist, Shell Pernis en Moerdijk
Nanotechnologie in de bouw: is een reële blootstellingsbeoordeling al mogelijk?
Ir. Ralf Cornelissen, senior adviseur/onderzoeker, IVAM UvA, Amsterdam
Blootstelling aan nanodeeltjes: resultaten van werkplekmetingen uitgevoerd in het NANOSH project
Birgit van Duuren-Stuurman, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
Ontwikkeling van Stoffenmanager nano versie 1.0
Dr ir. Wouter Fransman, onderzoeker arbeidshygiëne, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
 
Sessie N EXPOSURE ASSESSMENT
Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht
Het afleiden van bedrijfsgrenswaarden met behulp van de SER leidraad en het gebruik van modellen om de blootstelling te schatten
Ir. Leo van der Biessen, consultant, Haskoning, Nijmegen
Meetresultaten zijn nuttig onder REACH, maar……..
Ir. Hans Marquart, senior onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist
Discussie: Meetvoorstel NVvA en BOHS (conceptversie)
Ir. Theo Scheffers SAH, consultant, Haskoning, Nijmegen
 
Workshop O EMPLOYABILITY
Voorzitter: Ir. Esther Loozen, projectmedewerker Gezond Werk, A&O fonds gemeenten
"Attractive workplaces" een veelzijdige kijk op aantrekkelijkheid van werkplekken
Drs.ing. Jolanda Willems, MBA en arbeidshygiënist, Arbo Unie, Nijmegen
Sociale innovatie als motor van integrale vitaliteit en veranderende rolverdeling
Drs. Jan Prins MBA RI, directeur, SKB, Amsterdam
 
Sessie P RISICO (ON)BEKEND
Voorzitter: Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
Gegaste containters
Ir. Andrea Hiddinga-Schipper, arbeidshygiënist, Expertise Centrum Toxisch Stoffen Arbo Unie, Alkmaar
The effects of long-term exposure to shift and night work on weight gain: a systematic review
Alwin van Drongelen, promovendus, Department of Public and Occupational Health, EMGO Institute for Health and Care research, VU University Medical Center, Amsterdam en KLM Health Services, Schiphol Airport, Amsterdam
Screening van schilders op chronische toxische encefalopathie (CTE): werkwijze en evaluatie
Dr.ir. Ton Spee, arbeidshygiënist, Arbouw, Harderwijk


15.15 - 15.45 uur Pauze
Informatiemarkt

15.45 - 16.30 uur Risicocommunicatie
Prof.dr. Frans Meijman , hoogleraar medische wetenschaps- en publiekscommunicatie, VUmc, Amsterdam

16.30 - 16.35 uur Afsluiting
Ing. Edwin Hagelen, voorzitter commissie symposium

16.35 - 17.30 uur Borrel
Informatiemarkt
Uitreiking certificaten bij de symposiumbalie