Symposium 2011

Symposium 2011

Het 20ste NVvA symposium: "De virtuele arbeidshygiënist"
Het symposium is gehouden op 13 en 14 april 2011 in conferentiehotel Woudschoten te Zeist.

Opening
Ing. Edwin Hagelen, voorzitter commissie symposium

Plenair

How accurate and precise should exposure assessment and control tools be?
Prof.dr.ir. Hans Kromhout, hoogleraar, Universiteit Utrecht
Science or ART? How much trust should hygienists invest in models?
Chris Money, IH Advisor, ExxonMobil Petroleum & Chemical, Brussels, Belgium
Hoe ontwerp je een virtuele arbeidshygiënist?
Dr. Herman Adèr, voorheen werkzaam bij VUmc, faculteit Psychologie en afdeling Klinische epidemiologie en biostatistiek, Huizen
OHlearning – The Development of an International Occupational Hygiene Training and Qualification Scheme
Terry McDonald FFOH, BOHS Chief Examiner, Engeland
20 jaar NVvA-symposia: waarover praten zij?
Trends en verschuivingen gezien door een ‘ouwe rot’ in het vak
Ir. Vincent Correia, regional occupational health advisor, Esso Nederland, Rotterdam
 

Bob van Beek-prijs 
Development of a measurement strategy in order to collect data to calibrate a model for assessment of inhalation exposure to (manufactured) nano-objects
Cindy Bekker, UMC St Radboud, EBH
Safe use of UV-curable inks
Jannie Jansema, Saxion Hogeschool
Gebouw oké? Medewerker oké?
Simone van Wijk (winnaar), Saxion Hogeschool

Buitenlandbeurs

How to support the work of an occupational hygienist in Paramaribo. A golden opportunity
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St. Radboud, Nijmegen
Trainingen "Managing Chemical Risks in South-Africa" - geduld loont
Dr.ir. Henri Heussen, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Expertise Centrum Toxische Stoffen, Nijmegen

Sessie A: Elektromagnetische velden en gezondheid

Inleiding
Prof.dr.ir. Hans Kromhout, hoogleraar, Universiteit Utrecht
Perceptie van elektromagnetische velden: een arbeidshygiënische zorg?
Prof.dr.ir. Tjabe Smid, hoogleraar, afdeling Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum/EMGO Institute for Health and Care Research, Amsterdam
Inventarisatie van beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische strooivelden van MRI-scanners
Kristel Schaap, AIO, IRAS, Universiteit Utrecht (presentatie niet beschikbaar)

Sessie B: Database en modelleren

A meta-analysis of asbestos and lung cancer: Is better quality exposure assessment associated with steeper slopes of the exposure-response relationships?
Virissa Lenters MSc, AIO, IRAS, Universiteit Utrecht
Gebruik van eenvoudige Monte Carlo analyse bij interpretatie van taakgebonden metingen of schattingen
Ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen
Een Europese industriële database met blootstellingsmetingen van respirabel stof en kwarts - ervaringen met het IMA stof monitoringsprogramma
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht

Sessie C: Nanorisico’s inzichtelijk?

“Geef nu gewoon aan wat veilig is en wat niet!” Onzekere risico's van chemische stoffen - hoe moeten we hiermee omgaan? Case-studie 'Nanotechnologie'
Ir. Jeroen Terwoert, senior onderzoeker, TNO, Hoofddorp
Handreiking veilig werken met synthetische nanomaterialen en -producten
Ir. Ralf Cornelissen, senior adviseur/onderzoeker, IVAM, UvA, Amsterdam
Nano zichtbaar met PIMEX
Drs. Petra Beurskens en drs. Koen Verbist, beiden arbeidshygiënist, Arbo Unie Expertise Centrum Toxische Stoffen, Nijmegen

Sessie D: Onderwijs en arbeidshygiëne: terug naar de schoolbank?

Invloed van compacte luchtbehandelingsinstallaties op de luchtkwaliteit in klaslokalen
Stef van Hout BSc, student, Afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St Radboud, Nijmegen
Spraakverstaanbaarheid binnen het onderwijs: een willig gehoor bij de arbeidshygiënist
Ir. Erik Kateman, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Doetinchem
Succesvolle implementatie digitale RIE bij een onderwijsinstelling
Ing. Derk Folkers, teamleider consultancy, Intersafe Services, Dordrecht

Workshop E: Kassenteelt: ‘een glazen huis voor werknemers en arbeids-hygienist’

Algemeen en specifiek blootstellingsonderzoek in de glastuinbouw
Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht

Sessie F: Gevaarlijke stoffen: een gereedschapskist voor de arbeids-hygiënist

Stoffenmanager: wordt hij wel (goed) gebruikt? Resultaten gebruikersonderzoek
Drs. Hester Dekker, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Expertisecentrum Toxische Stoffen, Nijmegen
Hoe kunnen de private grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden vastgesteld?
René Bekman, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, Fujifilm, Tilburg en ir. Femke Affourtit, adviseur Toxicologie & Milieu, RPS Advies, Delft
PATCHWORK 2.0 - Internetportaal voor informatie over risico's van stoffen
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St. Radboud, Nijmegen

Sessie G: REACH en de ‘nieuwe’ info

Hoe maak je een ‘extended Safety Data Sheet’ voor een product?
Drs. Henk Thuis, senior consultant, Caesar Consult, Nijmegen
Meten, modelleren, fantaseren, de creatie van praktische exposure scenario's onder REACH
Ir. Leo van der Biessen, senior arbeidshygiënist en REACH consultant, Royal Haskoning, Nijmegen
Blootstellingsscenario's in het veiligheidsinformatieblad nieuwe stijl: hoe zien ze eruit, welke informatie bevatten ze en hoe pas je ze toe in de praktijk?
Ir. Dook Noij, industrial hygiene specialist, Dow Benelux, Terneuzen

Sessie H: Suriname, een El Dorado voor arbeidshygiënisten

Gebruik van kwik in de goudwinning
Ing. Paul Leenders MBA, directeur, Filtex, Nijmegen
Mogelijkheden voor blootstellingsonderzoek bij goudopkoop bedrijven
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St. Radboud, Nijmegen
Situatie rond arbeidsomstandigheden
Conny Weegman-Dons, register arbeidsdeskundige, HumanCapitalCare Outsourcing, Paramaribo, Suriname
Oplossingsrichtingen
Drs. John Courtar, hoofd Medisch Ministerie van Arbeid, Technische Ontwikkeling en Milieu, Paramaribo, Suriname (presentatie niet beschikbaar)

Sessie I: Infectieziekten en de rol van de arbeidshygiënist

Infectieziektebestrijding en werknemersgezondheid
Ir. Karin Heimeriks, arbeidshygiënist, RIVM Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven
Bio-arbeidshygiënische infectieziektekaart en infectiepreventiekaarten als universele basis voor een arbocatalogus biologische agentia
Dr. Jaap Maas, senior expert, bedrijfsarts-epidemioloog, infectieziektedeskundige Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Kennissysteem infectieziekten & Arbeid, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Infectieziekten risico’s op het werk, altijd goed beschermd?
Harry Stinis, bedrijfsarts, specialist Infectieziekten Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Workshop J: Veiligheid en gezondheidsrisico’s te lijf

Veiligheid en gezondheidsrisico’s te lijf met verbeterchecks en verbetercoaches, deel 1
Veiligheid en gezondheidsrisico’s te lijf met verbeterchecks en verbetercoaches, deel 2
Annemieke Leegwater, ergonoom/arbeidshygiënist, Susanne Rambali, arbeidshygiënist, Verbetercoaches 5x Beter, Werken is gezond

Sessie K: ART – een jaar later

Kalibratie en validatie van het mechanistisch model van ART
Jody Schinkel, AIO, TNO, Zeist
Gebruik van ART binnen REACH
Ir. Maikel van Niftrik, projectleider, TNO Triskelion, Zeist
Doorontwikkeling van ART
Dr.ir. Erik Tielemans, manager research Chemical Safety, TNO, Zeist

Sessie L: Arbeidshygiëne in ontwikkeling

VIDITA: Nieuw systeem voor beeldanalyse in arbeidshygiënisch onderzoek
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St. Radboud, Nijmegen
Kunstmatige optische straling: wat kan een arbeidshygiënist ermee?
Ir. Paul Beumer, senior expert veiligheidskunde/arbeidshygiëne, Arbo Unie, Harderwijk
Selectieve gasdetectie met optische techieken
Dr. Hans Naus, directeur/eigenaar, OGS Systems, Arcen

Sessie M: RI&E: middel, doel of alleen een handig digitaal hulpje, ook in de toekomst?

Generieke RI&E elektrische en magnetische velden bij elektriciteitscentrales
Sabine Ponsens, specialist Health Environment Safety, Kema Nederland, Arnhem
De tool RI&E-NFU en de RIEBA (10 jaar later)
Ir. Els de Vries en ing. Edwin Hagelen, beiden arbeidshygiënist, Arbo- en milieudienst UMC Utrecht
Een nieuwe generatie RI&E-instrumenten: voorbij het inventariseren van risico’s
Ir. Huib Arts, arbeidshygiënist, Arboprofit, Gouda

Sessie N: Is meten weten?

Het belang van een meerdaagse meetstrategie versus het 'worst case scenario'
Ir. Jodokus Diemel, arbeidshygiënist, Arbode Consultancy, Amsterdam
(presentatie is niet beschikbaar) 
Geven blootstellingsmetingen voldoende informatie?
Ing. Anne van Lith, arbeidshygiënist, Etten-Leur
Styrene exposure in a production facility for wind turbine blades
Dr. Joost van Rooij, consultant occupational hygiene and -toxicology, Caesar Consult, Nijmegen (presentatie niet beschikbaar)