Symposium 2012

Symposium 2012

Het 21ste NVvA symposium: "Beheersmaatregelen onder de loep"
Het symposium is gehouden op woensdag 28 en donderdag 29 maart 2012 in Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist.

WOENSDAG 28 maart 2012
Symposiumverslag door Tom Geens, voorzitter BSOH

Opening
Ing. Edwin Hagelen, voorzitter commissie symposium

Plenair

De rol van interventiestudies in de arbeidshygiënische praktijk (presentatie)
Dr.ir. Tim Meijster, research scientist Expertisegroup Quality & Safety, TNO innovation for life, Zeist
Beheersing van blootstelling aan toxische stoffen; hoe ver zijn we? (abstract)
Beheersmaatregelen in de bouw (presentatie)
Dr. Ton Spee, beleidsadviseur arbeidshygiëne en toxicologie, Arbouw, Harderwijk


Bob van Beek-prijs
 

Ergeren aan ergonomie (presentatie)
Carola Driessen, Saxion Hogeschool, Deventer
Relationship between dustiness/viscosity and dermal exposure in desposition (presentatie)
Stan de Poot, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh, U.K.
 

Sessie A  Dieselmotoremissie

Zijn roetfilters dé oplossing of een nieuw risico?(abstract)
Zijn roetfilters dé oplossing of een nieuw risico? (presentatie)
Ing. Antoinette van den Oever, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, KLM Health Services, Luchthaven Schiphol
Opgelucht ademhalen: beheersmaatregelen bij dieseluitlaatgassen in een productieomgeving (abstract)
Opgelucht ademhalen: beheersmaatregelen bij dieseluitlaatgassen in een productieomgeving (presentatie)
Wouter van Hoof MSc, arbeidshygiënist, DAF Trucks, Eindhoven
Sleutelen aan de branchenorm: meerjaren traject binnen de mobiliteitsbranches (abstract)
Sleutelen aan de branchenorm: meerjaren traject binnen de mobiliteitsbranches (presentatie)
Meindert Bakker, arbeidshygiënist, 365/KeurCompany, Velsen-Noord


Workshop B  Integraal Mensgericht Ontwerp in gebouwen

Arbo-adviseur en ontwerpers werken samen aan Integraal Mensgericht Ontwerp (abstract)
Omdat dit een workshop was, is er geen presentatie beschikbaar
Ir. Hilda Hoek, arbeidshygiënist/huisvestingsadviseur, ir. Hans van Eeden, architect, Juan Nibbelink, interieurontwerpen en designer, Figee Collectief, Haarlem

Sessie C  Zorg voor patiënt en medewerker

Veilig werken met cytostatica bij oedeemtherapie en op de dagbehandeling. Wat is het risico? (abstract)
Veilig werken met cytostatica bij oedeemtherapie en op de dagbehandeling. Wat is het risico? (presentatie)
Ir. Simone Hilhorst, arbeidshygiënist, Arboprofiel, Rhenen
Lachgassedatie in tandartspraktijk niet altijd om te lachen. Onderzoek naar effectiviteit van 2 type dubbelmaskersystemen (abstract)
Lachgassedatie in tandartspraktijk niet altijd om te lachen. Onderzoek naar effectiviteit van 2 type dubbelmaskersystemen (presentatie)
Ir. Monique Waegemaekers, arbeidshygiënist, Arbodienst AMC/UvA, Amsterdam
Nieuwe kans voor lachgas bij bevallingen (abstract)
Nieuwe kans voor lachgas bij bevallingen(presentatie)
Drs.ing. Zita Kolder, arbeidshygiënist, Erasmus MC, Rotterdam

Sessie D  Een interventiestudie: hoe pak je dat aan?

Ontwikkeling en uitvoering van interventie-onderzoek in de bouwnijverheid (abstract)
Ontwikkeling en uitvoering van interventie-onderzoek in de bouwnijverheid (presentatie)
Erik van Deurssen, aio, TNO, Research Group Quality and Safety, Zeist,
Kosten-baten analyse in de arbeidshygiëne: de kosteneffectiviteit van beheersmaatregelen tegen luchtwegziekten onder bakkerijmedewerkers (abstract)
Kosten-baten analyse in de arbeidshygiëne: de kosteneffectiviteit van beheersmaatregelen tegen luchtwegziekten onder bakkerijmedewerkers (presentatie)
Birgit van Duuren-Stuurman, research scientist Expertisegroup Quality & Safety, TNO innovation for life, Zeist
Impact van menselijk gedrag bij blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek(abstract)
Impact van menselijk gedrag bij blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek (presentatie)
Henk Goede, research scientist Expertisegroup Quality & Safety, TNO innovation for life, Zeist

Sessie E  Nano

Stoffenmanager Nano: (hoe) werkt het? (abstract)
Stoffenmanager Nano: (hoe) werkt het? (presentatie)
Dr.ir. Henri Heussen, arbeidshygiënist/toxicoloog, Arbo Unie, Expertisecentrum Toxische Stoffen, Nijmegen
Tijdelijke Nano Referentiewaarden: Beheersmaatregel of wassen neus? (abstract)
Tijdelijke Nano Referentiewaarden: Beheersmaatregel of wassen neus? (presentatie)
Ir. Ralf Cornelissen, arbeidshygiënist, Stichting FOM, Utrecht
Meten van blootstelling aan MNO op verschillende werkplekken in Nederland (presentatie)
Dr.ir. Wouter Fransman, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven, Zeist

Sessie F  Beheersmaatregelen in de bouwnijverheid

Effect van beheersmaatregelen bij zagen van dakpannen (abstract)
Effect van beheersmaatregelen bij zagen van dakpannen (presentatie)
Ir. Con Boeckhout, adviseur arbeidshygiëne en binnenmilieu, Tauw, Deventer
Vroege detectie van silicose in de keramische industrie - toepassing van het diagnostisch model zoals ontwikkeld voor de bouwnijverheid (abstract)
Vroege detectie van silicose in de keramische industrie - toepassing van het diagnostisch model zoals ontwikkeld voor de bouwnijverheid(presentatie)
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
Een classificatiesysteem voor werken met epoxy producten (abstract)
Dr. Fleur van Broekhuizen, adviseur chemische risico’s en ketenanalyse, IVAM UvA, Amsterdam
Een classificatiesysteem voor werken met epoxy producten(presentatie)
Dr. Ton Spee, beleidsadviseur arbeidshygiene en toxicologie, Arbouw, Harderwijk

Sessie G  Blootstellingscenario’s: wat moet je ermee?

Nieuwe veiligheidsinformatiebladen – Arbeidshygiënisten aan de slag! (abstract)
Nieuwe veiligheidsinformatiebladen – Arbeidshygiënisten aan de slag! (presentatie)
Dr. Joost van Rooij, toxicoloog /arbeidshygiënist, Caesar Consult, Nijmegen
Exposure Scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART (abstract)
Exposure Scenarios, condities en beheersmaatregelen bepaald met ART (presentatie)
Ir. Hans Marquart, senior onderzoeker, TNO Triskelion BV, Zeist
Ervaringen met REACH uit de dagelijkse praktijk van een arbeidshygiënist(abstract)
Ervaringen met REACH uit de dagelijkse praktijk van een arbeidshygiënist (presentatie)
Ir. Mathieu van Puijvelde, arbeidshygiënist, Shell Pernis en Moerdijk

Sessie H  Kennis delen

Arbokennis ontsloten (abstract)
Arbokennis ontsloten (presentatie)
Ir. Huib Arts, arbeidshygiënist, Arboprofit, Gouda
Integreren arbocatalogus in RI&E instrument (abstract)
Integreren arbocatalogus in RI&E instrument (presentatie)
Drs.ing. Peter Wielaard; arbeidshygiënist/veiligheidskundige, Betterworktogether, Gouda
BOHS/NVvA Meetstrategie Richtlijn: wat staat er eindelijk in deze richtlijn en wat betekent dat voor je meetstrategie in de praktijk?(abstract)
BOHS/NVvA Meetstrategie Richtlijn: wat staat er eindelijk in deze richtlijn en wat betekent dat voor je meetstrategie in de praktijk? (presentatie)
Ir. Margreet Sturm, lead industrial hygienist Europe/Russia, Shell International, Hoogvliet


DONDERDAG 29 maart 2012

Plenair

The reality of PPE performance (abstract)
The reality of PPE performance (presentatie)
Robin Howie, Robin Howie Associates, Edinburgh, Schotland
Leren van incidenten: effectiviteit van beheersmaatregelen (presentatie)
Linda Drupsteen, onderzoeker/adviseur safe and healthy business, TNO Kwaliteit van Leven, Hoofddorp
De (on)mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van beheersmaatregelen(presentatie)
Prof.dr.ir. Hans Kromhout, hoogleraar, Universiteit Utrecht

Sessie I  Zorgplicht & Arbobeleid

Arboregels zonder ondergrens: blijven meten tegen beter weten? (abstract)
Arboregels zonder ondergrens: blijven meten tegen beter weten? (presentatie)
Ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen
Naar een leidraad voor inhaleerbare allergenen (abstract)
Naar een leidraad voor inhaleerbare allergenen (presentatie)
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
Geen arbobeleid, toch beheersmaatregelen getroffen. Hoe zit dat, en wat kunnen we ermee? (abstract)
Geen arbobeleid, toch beheersmaatregelen getroffen. Hoe zit dat, en wat kunnen we ermee? (presentatie)
Ir. Jeroen Terwoert, onderzoeker Veilig & Gezond Ondernemen, TNO, Hoofddorp

Workshop J  Biomonitoring overbodig?

Maakt een nieuw model voor het schatten van inwendige belasting biomonitoring overbodig? (abstract)
Maakt een nieuw model voor het schatten van inwendige belasting biomonitoring overbodig? (presentatie)
Dr.ir. Frans Jongeneelen, directeur/consultant, IndusTox Consult en Wil ten Berge, consultant, Santoxar, Nijmegen

Sessie K  Ademhalingsbescherming

Assigned Protection Factors voor adembeschermingsmiddelen: ‘Define Assign’(abstract)
Assigned Protection Factors voor adembeschermingsmiddelen: ‘Define Assign’ (presentatie volgt)
Ir. Erik Kateman, Occupational Hygiene Consultant, Arbo Unie, Doetinchem
Keuze van adembescherming, vaak onzekere factor(abstract)
Keuze van adembescherming, vaak onzekere factor (presentatie volgt)
Ing. Jos Putman, hoger veiligheidskundige, Intersafe Groeneveld, Dordrecht
Help, de arboregels verdwijnen… – Informatievoorziening over adembeschermingsmiddelen (abstract)
Help, de arboregels verdwijnen… – Informatievoorziening over adembeschermingsmiddelen (presentatie volgt)
Ir. Ronald Frencken, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, Arbo Unie

Sessie L  Incidenten en gedrag

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg(abstract)
Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg(presentatie)
Drs.ing. Jolanda Willems MBA, manager en senior consultant, Expertise Centrum Toxische Stoffen, Arbo Unie, Nijmegen
Bedrijfsongeval met een product op waterbasis dat nanodeeltjes bevat (abstract)
Bedrijfsongeval met een product op waterbasis dat nanodeeltjes bevat (presentatie)
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, UMC St Radboud, Nijmegen
Vertrouwen als vergeten factor in het adviesproces (abstract)
Vertrouwen als vergeten factor in het adviesproces (presentatie)
Cécile van der Velde, CMC MWO, programma manager/docent Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen, Vleuten

Sessie M  Meetmethoden kritisch bekeken

Hittebelasting tijdens het werk (abstract)
Hittebelasting tijdens het werk (presentatie volgt)
Drs. Petra Beurskens en Fred van Kolck, arbeidshygiënisten, Arbo Unie, Expertisecentrum voor Toxische Stoffen, Nijmegen
Impact of filter variability on industrial hygiene sample results (abstract)
Presentatie niet beschikbaar.
Dr. Katrien Poels PhD, laboratoriummanager, Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Arbeidshygiëne en Toxicologie, Leuven, België
Measurement methods for EMF exposure (presentatie)
Yvette Chistopher-DeVries, PhD, Researcher, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht

Sessie N  Biologische agentia

Blootstellingsrisico’s bij gft-verwerking - Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten en risicocomponenten en advies voor monitoring (abstract)
Blootstellingsrisico’s bij gft-verwerking - Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten en risicocomponenten en advies voor monitoring (presentatie)
Drs. Hester Dekker, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch
Risicomatrix zoönosen bij dierziektenverdenking en -bestrijding RI&E methodiek om ernst van de risico’s vast te stellen en risico’s te prioriteren (abstract)
Risicomatrix zoönosen bij dierziektenverdenking en -bestrijding RI&E methodiek om ernst van de risico’s vast te stellen en risico’s te prioriteren (presentatie)
Wendel Post, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Gouda
Biologische Blootstellingrisico’s en vaccinaties (abstract)
Biologische Blootstellingrisico’s en vaccinaties(presentatie)
Caroline Kolkman, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem