Symposium 2013

Symposium 2013

Het 22ste NVvA symposium: "Arbeidshygiëne: van driewieler tot rollator"
Het symposium is gehouden op woensdag 17 en donderdag 18 april 2013 in Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist.

Symposiumverslag door Tom Geens en Maurits De Ridder

WOENSDAG 17 april 2013

Plenair

Welkom
Dr. Joost van Rooij, voorzitter NVvA
Opening
Drs. Koen Verbist, voorzitter commissie symposium
Hoe haalt een Extra Productieve Oudere (EPO) werknemer gezond en werkend zijn pensioen?(presentatie)
Prof.dr. Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Hoe kan legaal dopingbeleid voor de topsportende (oudere) werknemer eruit zien? (presentatie)
Prof.dr. Jac van der Klink, hoogleraar sociale geneeskunde, arbeid en gezondheid, Universitair Medisch Centrum, Groningen
 

Bob van Beek-prijs
Voorzitter: Ir. Dook Noij, senior adviseur/arbeidshygiënist, Dow Chemical Benelux, Terneuzen

Kwartsstof reductie bij het renoveren van gewapend beton (kwartsstof preventie in het ontwerp van de uitvoering)
Bjorn Gilissen, TU Eindhoven
Exposure assessment of isocyanates among workers in the car repair industry
Stef van Hout, UMC Nijmegen
Hand eczema among Dutch construction workers
Hicham Zilaout, IRAS Utrecht

Sessie A - EMF
 

Validation of an International Job Exposure Matrix for Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields based on Exposure Measurements from Workers in the Netherlands (abstract)
Validation of an International Job Exposure Matrix for Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields based on Exposure Measurements from Workers in the Netherlands (presentatie)
Yvette Christopher-de Vries PhD, researcher, IRAS, Universiteit Utrecht
Elektromagnetische velden, een onzichtbaar gezondheidsrisico? (abstract)
Elektromagnetische velden, een onzichtbaar gezondheidsrisico? (presentatie)
Ing. Marijke Smulders-Sieben, arbeidshygiënist, Océ-Technologies, Venlo
Assessment of the Dose in Medical Staff for Exposure to Electromagnetic Fields during Hyperthermia Treatments (abtsract)
Assessment of the Dose in Medical Staff for Exposure to Electromagnetic Fields during Hyperthermia Treatments (presentatie)
Dr. Jurriaan Bakker, Erasmus MC, Rotterdam

Workshop B - Ismakogie

Workshop: Ismakogie; goede lichaamshouding en blijvend fit: voorkom een rollator (abstract)
Presentatie deel 1 en presentatie deel 2
Lizeth Hommes-Petter, docent, Waddinxveen

Sessie C - Gezondheid en werk

Assessing the exposome in occupational cancer(abstract)
Assessing the exposome in occupational cancer (presentatie)
Prof.dr. Lode Godderis, Katholieke Universiteit, Occupational, Environmental and Insurance Medicine, Leuven
Biologische bestrijdingsmiddelen: gezondheidsbewaking bij de producent. En de consument? (abstract)
Biologische bestrijdingsmiddelen: gezondheidsbewaking bij de producent. En de consument? (presentatie)
 Dr. Jos Rooijackers, longarts, NKAL, Utrecht

Sessie D - Ultrafijn stof

Ultrafijn stof – Onbekend groot vraagstuk (abstract)
Ultrafijn stof – onderzoek bij RWS (presentatie)
Ultrafijnstof - een onbekend vraagstuk (presentatie)
Ir. Sander Wander en drs. Koen Verbist, arbeidshygiënisten, Expertise Centrum Toxische Stoffen Arbo Unie, Nijmegen

Sessie E - Vaststellen van grenswaarden in de praktijk
 

Onzekerheden bij het afleiden en interpreteren van biologische grenswaarden (abstract)
Onzekerheden bij het afleiden en interpreteren van biologische grenswaarden(presentatie)
Ir. D. (Daan) Huizer, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen
Beoordelen blootstelling van dampen uit mengsels (abstract)
Beoordelen blootstelling van dampen uit mengsels; presentatie en artikel
Ir. Theo Scheffers RAH, consultant, TSAC, Maastricht
Praktische invulling voor het beheersen van risico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek (abstract)
Praktische invulling voor het beheersen van risico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek (presentatie)
René Bekman, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, FUJIFILM Manufacturing Europe, Tilburg

Workshop F - RIE biologische agentia (max. 25 deelnemers)
 

RI&E biologische agentia in een nieuwe dimensie (abstract)
RI&E biologische agentia in een nieuwe dimensie (presentatie)
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, NKAL, Utrecht en ir. Simone Hilhorst, arbeidshygiënist, Arboprofiel, Rhenen

Sessie G - Blootstellingsbeoordeling

Hoge dag- en piekblootstelling aan formaldehyde in recent opgeleverd complex met balsemruimte en snijzalen. Een uitgebreid meetprogramma brengt veel knelpunten aan het licht (abstract)
Hoge dag- en piekblootstelling aan formaldehyde in recent opgeleverd complex met balsemruimte en snijzalen. Een uitgebreid meetprogramma brengt veel knelpunten aan het licht (presentatie)
Maarten Melissen BSc, UMC St. Radboud, Nijmegen
Interventies in blootstelling aan toxische chemicaliën in een metaalbedrijf. Vallen en opstaan (abstract)
Interventies in blootstelling aan toxische chemicaliën in een metaalbedrijf. Vallen en opstaan (presentatie nog niet beschikbaar)
Rens van der Logt BSc, UMC St. Radboud, Nijmegen
Stoffenmanager App - Risicocommunicatie bij de hand (abstract)
Stoffenmanager App - Risicocommunicatie bij de hand  (presentatie nog niet beschikbaar)
Drs. Koen Verbist, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Expertise Centrum Toxische Stoffen, Nijmegen

Sessie H - Risicobeheersing Nano
 

Poldermodellen, Meten of Goede Praktijken? Resultaten van een gebruikers-enquête, workshops en interviews(abstract)
Poldermodellen, Meten of Goede Praktijken? Resultaten van een gebruikers-enquête, workshops en interviews (presentatie)
Ir. Jeroen Terwoert, onderzoeker/adviseur, Safe & Healthy Business, TNO, Hoofddorp
Polder- en niet-poldermodellen vergeleken(abstract)
Polder- en niet-poldermodellen vergeleken (presentatie)
Ing. Marcel Vervoort, veiligheidskundige, Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, Amsterdam
Poldermodellen of toch liever een eigen dijk aanleggen? Verantwoord gebruik van synthetische nanomaterialen in een onderzoeksomgeving (abstract)
Poldermodellen of toch liever een eigen dijk aanleggen? Verantwoord gebruik van synthetische nanomaterialen in een onderzoeksomgeving (presentatie)
Ir. Ralf Cornelissen, centrale arbocoördinator, Stichting FOM, Utrecht

DONDERDAG 18 april 2013

Plenair

Welkom en opening
Drs. Koen Verbist, voorzitter commissie symposium
Duurzame inzetbaarheid: keep them rolling...?
Prof.dr. Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam en coördinator richtlijnen NVAB, Utrecht
Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? (presentatie)
Dr. Annet de Lange, universitair hoofddocent, dep. Werk, Stress en Gezondheid, Radboud Universiteit, Nijmegen

Buitenlandbeurs
Rudolf van der Haar, División de Servicios de Prevención, MC Mutual, Barcelona


Workshop I - Statistiek

Werken met BW_Stat, het Excel tool voor de NVvA-BOHS Compliance testing guidance (abstract)
Werken met BW_Stat, het Excel tool voor de NVvA-BOHS Compliance testing guidance(presentatie)
Introductie (in het Engels) door Trevor Ogden - BOHS
Workshop (in het Nederlands) door ir. Theo Scheffers RAH, consultant, TSAC, Maastricht en dr.ir. Tom Geens, Senior scientist and occupational hygienist, Provikmo, voorzitter BSOH, Brugge

Sessie J - Asbest

Asbest: Ontwikkeling in Nederland, wat moet de arbeidshygiënist ermee?(abstract)
Asbest: Ontwikkeling in Nederland, wat moet de arbeidshygiënist ermee(presentatie)
Ir. André Holtrop, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Nijverdal
Stichting Certificatie Asbest (Ascert) – Nadere toelichting (abstract)
Stichting Certificatie Asbest (Ascert) – Nadere toelichting (presentatie)
Arco Engelen, arbeidshygiënist, gediplomeerd asbestdeskundige en risicomanager, Humannova, Tilburg
Asbestblootstelling van wieg tot graf (abstract)
Asbestblootstelling van wieg tot graf (presentatie)
Dr. Joost van Rooij, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen

Sessie K - Biologische biomonitoring

 

Blootstelling aan aromatische diamines in het kapsalon: invloed van handschoengebruik. Biomonitoring van 2,5-tolueendiamine en parafenyleendiamine voor en na interventie (abstract)
Blootstelling aan aromatische diamines in het kapsalon: invloed van handschoengebruik. Biomonitoring van 2,5-tolueendiamine en parafenyleendiamine voor en na interventie (presentatie)
Evelyne Aerts, Occupational Health Services, Provikmo, Brugge
Blootstelling aan benzeen bij op- en overslag van bulkchemicaliën(abstract)
Blootstelling aan benzeen bij op- en overslag van bulkchemicaliën (presentatie nog niet beschikbaar))
Ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen
Blootstelling aan TDI in een PU producerend bedrijf. Persoonlijke luchtbemonstering van TDI en biologische monitoring van TDA in de urine voor (2007) en na implementatie van enkele beheersmaatregelen (2012) (abstract)
Blootstelling aan TDI in een PU producerend bedrijf. Persoonlijke luchtbemonstering van TDI en biologische monitoring van TDA in de urine voor (2007) en na implementatie van enkele beheersmaatregelen (2012)(presentatie)
Nele Rigolle, Occupational Health Services, Provikmo, Brugge

Workshop L - Langer doorwerken
 

Langer doorwerken in de metaal, helpt de arbocatalogus? (abstract)
Langer doorwerken in de metaal, helpt de arbocatalogus? (presentatie)
Susanne Rambali, arbeidshygiënist en Monique Denen, gezondheidswetenschapper, verbetercoaches 5x Beter

Sessie M - Bouw
 

Handeczeem in de bouwnijverheid: prevalentie en determinanten (abstract)
Handeczeem in de bouwnijverheid: prevalentie en determinanten (presentatie)
Johan Timmerman MSc, onderzoeker, IRAS, Universiteit Utrecht
Novel biomarkers of chemical-induced asthma: a murine model (abstract)
Novel biomarkers of chemical-induced asthma: a murine model (presentatie)
Prof.dr. Jeroen Vanoirbeek, KU, Center for Environment and Health, Leuven
Terugdringen blootstelling aan kwarts op betonmortelcentrales (abstact)
Terugdringen blootstelling aan kwarts op betonmortelcentrales (presentatie nog niet beschikbaar)
Dr. Wim van Alphen, arbeidshygiënist/veiligheidskundige, Stichting PHOV, Utrecht

Sessie N - Binnenklimaat

To control or not to control, that's the question (abstract)
To control or not to control, that's the question (presentatie)
Ir. Atze Boerstra, directeur BBA Binnenmilieu, Rotterdam
Oudere werknemers vergeten groep bij het “nieuwe werken”? Oudere vrouwen en mannen en het binnenklimaat, zijn er verschillen? (geen abstractof presentatie beschikbaar)
Ir. Hilda Hoek, arbeidshygienist, Move My Office, Amsterdam
Slecht horen en verstaan is van alle leeftijden, is dit met akoestische maatregelen te verbeteren? (geen abstract)
Slecht horen en verstaan is van alle leeftijden, is dit met akoestische maatregelen te verbeteren? (presentatie)
Ep Marinus, arbeidshygiënist, Karep arbeidsomstandigheden, Hoofddorp
Minder lees- en/of computerbril met meer verlichting?(presentatie)
Paul Settels, ergonoom, ING Health&Safety, Amsterdam
Discussiestellingen over “Wat adviseren we als arbeidshygiënist”? (abstract)
Discussiestellingen over “Wat adviseren we als arbeidshygiënist”? (presentatie nog niet beschikbaar))
Ir.drs. Ineke Thierauf, arbeidshygiënist, Universiteit Utrecht

Sessie O - Inzetbaarheid

Inzetbaarheid in kaart gebracht (abstract)
Inzetbaarheid in kaart gebracht (presentatie)
Ir. Henny van den Born RAH, arbobeleidsmedewerker, Provincie Groningen
Leven Lang Lekker Werken. Duurzaam inzetbaar blijven onder alle omstandigheden (abstract)
Leven Lang Lekker Werken. Duurzaam inzetbaar blijven onder alle omstandigheden (presentatie)
Drs. Edo Houwing MWO CMC, arbeids- en organisatiedeskundige, Arbo Unie, Nijmegen
WETEN WAT WERKT!  Het TOI-model ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid in de Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (abstract)
WETEN WAT WERKT! Het TOI-model ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid in de Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (presentatie)
Sophie Janssen MSc, arbeids- & organisatiepsycholoog, Arboplaats,Gouda
 

Sessie P - De invloed van grenswaarden en richtlijnen
 

Evidence-based richtlijn lasrook (abstract)
Evidence-based richtlijn lasrook  (presentatie)
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, NKAL, Utrecht
Het ‘nieuwe’ grenswaardenstelsel voor gevaarlijke stoffen; hebben we het kind met het badwater weggegooid? (abstract)
Het ‘nieuwe’ grenswaardenstelsel voor gevaarlijke stoffen; hebben we het kind met het badwater weggegooid? (presentatie)
Nicole Palmen PhD, senior arbeidshygiënist/toxicoloog, RIVM, Bilthoven
Private grenswaarden voor stoffen: bestaan ze en ‘werken’ ze? Het 'nieuwe' Nederlandse grenswaardenstelsel geëvalueerd (abstract)
Private grenswaarden voor stoffen: bestaan ze en ‘werken’ ze? Het 'nieuwe' Nederlandse grenswaardenstelsel geëvalueerd (presentatie)
Ir. Jeroen Terwoert, onderzoeker/adviseur, Safe & Healthy Business, TNO, Hoofddorp