Symposium 2014

Het 23e NVvA symposium met als titel "Hypes: waar of waardeloos?" is gehouden op woensdag 2 en donderdag 3 april 2014 in Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist.

Lees hier het symposiumverslag door Katrien Poels en Tom Geens
 

WOENSDAG 2 APRIL 2014

Plenair

Opening
Voorzitters; Dr. Joost van Rooij (NVvA) en drs. Koen Verbist (symposiumcommissie)
Hypes: feiten of fictie. Overleven  in de mediacratie? (nog niet beschikbaar)
Jack de Vries


Bob van Beekprijs
Voorzitter: Ir. Dook Noij, senior adviseur/arbeidshygiënist, Dow Chemical Benelux, Terneuzen

Fysieke belasting van zorgverleners in de GeHandicaptenZorg
Jan Klaver, Saxion Hogeschool
Ziek van water?
Man So Wong, Saxion Hogeschool


Ignite sessie (Flitspresentaties)

Ing. Edwin Hagelen (vz), UMC Utrecht - Intro
Ir. Paul Beumer, Arbo Unie
Selma Dieprink MSc, TNO Triskelion BV
Dr.ir. Remko Houba, NKAL
Stan de Poot, Caesar Consult
Susanne Rambali - De nieuwe Arbeidshygiënist
Ir. Theo Scheffers, TSAC
Jan Snijder, ArboJan
Ir. André Winkes, Arbo Unie

Sessie A

Evaluation of the Tier 1 Tools Used for Exposure Assessment under REACH (E-TEAM) (abstract)
Evaluation of the Tier 1 Tools Used for Exposure Assessment under REACH (E-TEAM) (presentatie)
Discussiepunten Eteam
Eteam Project: Results of external validation exercise and implications
Eteam Project: Between-user reliability exercise
Dr. Martie van Tongeren en Judith Lam, Institute of Occupational Medicine (Centre for Human Exposure Science), dr.ir. Henri Heussen (Arbo Unie) en Jody Schinkel   

Workshop B

Workshop B Veiligheid en gedrag (abstract)
Het ABC van gedragsverandering (presentatie)
Ir. Paul Beumer RAH MSHE, senior adviseur arbeidshygiëne/veiligheid en drs. Aar van Swieten, arbeids- en organisatiedeskundige, Arbo Unie, Utrecht


Sessie C -  Rol van de arts in de zoektocht naar causaliteit

Longaandoeningen door ijzerstapeling bij lassers (abstract)
Longaandoeningen door ijzerstapeling bij lassers (presentatie)
Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
GIS to represent health effects in association with occupational exposure (abstract)
GIS to represent health effects in association with occupational exposure (presentatie)
Hennie van der Westhuizen
Environment on the Epigenome (abstract)
Environment on the Epigenome (presentatie)
Prof.dr. Lode Godderis, hoogleraar department of Occupational, Environmental en Insurance Medicine, KU Leuven, België


Sessie D - Elektromagnetische velden; Technologisch gemak of onzichtbaar risico
 

“Hype” versus “reality” 10-0! Is de arbeidshygiënist gebaat bij hypes?(abstract)
“Hype” versus “reality” 10-0! Is de arbeidshygiënist gebaat bij hypes? (presentatie)
Richard Berends, stafofficier risicomanagement/arbeidshygiënist, Staf Commando Landstrijdkrachten, Utrecht
Elektromagnetische velden: Gemak versus Gevaar (abstract)
Elektromagnetische velden: Gemak versus Gevaar (presentatie)
Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, ArboUnie, Oss
Elektrogevoeligheid (op de werkvloer) (abstract niet beschikbaar)
Elektrogevoeligheid (op de werkvloer) (presentatie niet beschikbaar)
Pauline Slottje PhD, projectleider/epidemioloog, IRAS, Universiteit Utrecht

Sessie E - Ministerie van Defensie Force Health Protection

Arbeidshygiëne bij Defensie in “vredes-tijd” en “vredes-operaties” (abstract)  
Buitengewoon Werken(presentatie)
Kapitein Nico Bobeldijk, Stafofficier Force Health Protection/arbeidshygiënist, Hoofdkwartier Operationeel Ondersteuningscommando Land, Apeldoorn
ARBO anders bezien. Wetgeving in uitvoering (presentatie)
Richard Berends, stafofficier risicomanagement/arbeidshygiënist, Staf Commando Landstrijdkrachten, Utrecht
Eerste luitenant Anne-jan Dekker, Stafofficier Force Health Protection/arbeidshygiënist, Hoofdkwartier 11 Luchtmobiele brigade, Schaarsbergen (geen presentatie beschikbaar)


Sessie F - Vezels (er zijn nog geen presentaties beschikbaar)

Keramische Vezels. Het nieuwe asbest?(abstract)
Wouter van Hoof. MSc, arbeidshygiënist, DAF Trucks NV, Eindhoven
Vezels in de werkatmosfeer - nieuwe inzichten over de gevaren en de risico's(abstract)
Dr. Joost van Rooij, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen
Allergens in textile products - a concern or a threat? (abstract)
Ir. Femke Affourtit, adviseur toxicologie en milieu, RPS advies- en ingenieursbureau, Delft

Workshop G - De smartphone als arbeidshygiënist
 

De smartphone als arbeidshygiënist. Sociale media, apps en meten met je smartphone: dé toekomst of slechts een hype?
Adri Noort, Richard Sanders en Ronald Hoevers, leden onderzoeksgroep Arbo & nieuwe media, Leiden


Sessie H - Blootstelling aan PUR

Hype – PUR – sensatie of overgevoeligheid?(abstract)
Hype – PUR – sensatie of overgevoeligheid? (presentatie niet beschikbaar)
Ir. Jodokus Diemel, arbeidshygiënist, Bureau Ir. Diemel, Amsterdam
PUR-vloerisolaties en gezondheid (abstract)
PUR-vloerisolaties en gezondheid (presentatie niet beschikbaar)
Drs.ing. Ingrid Links, adviseur milieu en gezondheid, GGD Gelderland-Midden, Arnhem
Praktijkonderzoek naar risico’s van blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens het aanbrengen van Spray Polyurethaan Foam (SPF) in woningen(abstract)
Erik Vangronsveld, Huntsman, Everberg, België (geen presentatie beschikbaar)


DONDERDAG 3 APRIL 2014

Plenair
Het aerotoxic syndroom, de mogelijke rol van TCPs en individuele gevoeligheid voor neurotoxische effecten (presentatie)
Prof.dr. Martin van den Berg, Head Toxicology and Veterinary Pharmacology Division, Deputy Director, IRAS, Universiteit Utrecht
De Invloed van hypes op het poldermodel (geen presentatie beschikbaar)
Mr. Mario van Mierlo, MKB Nederland, Den Haag
Opkomst en verdwijning van hypes; ervaringen uit de infectieziektebestrijding (presentatie)
Prof.dr. Roel Coutinho


Sessie I - Gedrag

De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te benoemen? (abstract)
De menselijke fout; zijn we allemaal gelijk? (presentatie)
Vanessa van Eijk MSc, adviseur veiligheid en risicomanagemen, RPS advies- en ingenieursbureau, Delft
Zitten is dodelijk! Feit of fictie? Noodzaak en mogelijkheden voor preventie (abstract)
Zitten is dodelijk! Feit of fictie? Noodzaak en mogelijkheden voor preventie (presentatie)
Drs. Marjolein Douwes, projectleider/onderzoeker, TNO Department Work, Health & Care, Hoofddorp
Binnenklimaatbeleving, gedrag en beïnvloeding (abstract)
Binnenklimaatbeleving, gedrag en beïnvloeding (presentatie)
Ir. Atze Boerstra, directeur BBA Binnenmilieu + PhD kandidaat TU Eindhoven, faculteit bouwkunde, unit Building Physics & Services

 
Sessie J - Belastende factoren in de ziekenhuisomgeving

De relatie tussen beroepsmatige blootstelling aan het magnetisch strooiveld van MRI-scanners en het rapporteren van acute, kortdurende symptomen (abstract)
De relatie tussen beroepsmatige blootstelling aan het magnetisch strooiveld van MRI-scanners en het rapporteren van acute, kortdurende symptomen (presentatie)
Drs. Kristel Schaap, Promovendus, IRAS Universiteit Utrecht
De effecten van MRI gerelateerde magneetvelden op cognitieve functies en houdingsevenwicht(abstract)
De effecten van MRI gerelateerde magneetvelden op cognitieve functies en houdingsevenwicht (presentatie)
Lotte van Nierop, Promovendus, IRAS Universiteit Utrecht
De weg naar een veilige toepassing van formaldehyde (abstract)
De weg naar een veilige toepassing van formaldehyde (presentatie)
Drs.ing. Erik Hagelaar, arbeidshygiënist RAH, RPS advies- en ingenieursbureau, Breda


Sessie K Signaleren van risico’s

De arbo-alchemist. De zoektocht naar het ultieme toetsingsinstrument (abstract)
De arbo-alchemist(presentatie), bijlagen en de afsluiting
Ir. Hans Hofmeester, arbeidshygiënist, Grondslag, Kamerik en de afsluiting
Opsporing verzocht van nieuwe en opkomende risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen (abstract)
Opsporing Verzocht. Nieuwe en toenemende risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen (presentatie)
Dr. Nicole Palmen, senior arbeidshygiënist/toxicoloog, RIVM, Bilthoven
Nieuwe bijwerkingen van werk: signaleren, prioriteren en evalueren (abstract)
Nieuwe bijwerkingen van werk: signaleren, prioriteren en evalueren (presentatie)
Drs. Annet Lenderink, arts-onderzoeker, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam


Sessie L Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen in de praktijk

Update van de kick-off waarden aan de CLP Verordening (abstract)
Updating kick-off limit values for substances with limited human health-hazard information (presentatie)
Ir. Geert Wieling, consultant DOHSBase, Bergschenhoek
Wat als safe use instructions niet safe zijn?(abstract)
Wat als safe use instructions niet safe zijn?(presentatie)
Ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen
Het Veiligheidsinformatieblad; het kan beter! (abstract)
Het Veiligheidsinformatieblad; het kan beter! (presentatie)
Drs.ing. Iris Puijk, researcher chemical risk analysis, TNO Triskelion, Zeist

 Sessie M - Bijzondere onderzoeken

Arbeidshygiëne in de ruimte(abstract)
Arbeidshygiëne in de ruimte (presentatie)
Dr.ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, UMC St. Radboud, Nijmegen
Een bijzonder beroep: Offshore; werken op een productie- of boorplatform (abstract)
Werken Offshore (presentatie)
Drs. Marije ter Horst-Blokhuis, arbeidshygiënist/bedrijfskundige, Blokhuis Arbo Advies, Rossum
Onderzoek naar stofblootstelling bij werkzaamheden in een crematorium - stoffelijk overschot? (abstract)
Ir. Simone Hilhorst, arbeidshygiënist, NKAL en Arboprofiel, Achterberg (geen presentatie beschikbaar)

 Sessie N - De invloed van schadelijke stoffen op de luchtwegen
 

 Inhalatie van additieven in de voedingsindustrie: een onderschat probleem?(abstract)
Inhalatie van additieven in de voedingsindustrie: een onderschat probleem?(presentatie)
Dr.ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
Gezondheidsbewaking in bakkerijen: ervaringen met 3 jaar opsporing en interventie (abstract)
Gezondheidsbewaking in bakkerijen: ervaringen met 3 jaar opsporing en interventie (presentatie)
Tineke Rens, beleidsmedewerker/arbeidshygiënist, Nederlands Bakkerijcentrum, Wageningen
Onderzoek naar inhaleerbaar stof en endotoxinen bij werknemers aan de aanhanglijn (Pluimveeverwerkende industrie) (abstract)
Onderzoek naar inhaleerbaar stof en endotoxinen bij werknemers aan de aanhanglijn (Pluimveeverwerkende industrie) (presentatie)
Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht

 
Workshop O Bevlogenheid geeft je vleugels – voorbij de hype(abstract)
Bevlogenheid: "Bevlogenheid geeft je vleugels!" (presentatie)
Mizzi Middelweerd, sociaal- en gezondheidspsycholoog, Arboplaats, Gouda


Sessie P - Stoffenmanager: Lessen uit de “Implementatiewerkplaats”
 

Stoffenbeleid en -cultuur versterken: (hoe) kan dat? (abstract)
Presentaties:
Succes- en faalfactoren voor de implementatie van control banding tools
Stoffenmanager
Stoffenmanager (STM). Implementatie Werkplaats
Uitwisselen succes- en faalverhalen
Ir. Jeroen Terwoert en drs. Niek Steijger, onderzoekers, TNO Safe & Healthy Business, Hoofddorp en dr.ir. Henri Heussen, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Harderwijk en Meindert van der Laan