Symposium 2017

Woensdag 12 april 2017

Plenair

 • Nevenwerkingen van werk
  Prof. dr. Lode Godderis, Hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven

De gevaren van geluid op de werkplek

Bewezen in de praktijk: nieuwe methoden voor CLP en REACH

Preventie van beroepsziekten

Is risicogestuurd werken mogelijk?

Binnenluchtkwaliteit

Is inschatten voldoende of is meten weten?

Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: een kritische noot

Verlichting

Proactief stoffenbeleid en participatieve RI&E

Veilig werken met nanomaterialen: waar staan we anno 2017?

In de Ban(d) van de Hazard

Voorkomen van toxidromen

 • Van Metingen & Modellen naar Toxidromen & Klachtenherkenning
  Drs. ing. Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist, toxicoloog, bestuurder PreventPartner, Nijmegen
 • Blootstelling aan styreen bij productie van kunststof composiet gevels van gebouwen
  Dr. ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht

Ignite sessie (flitspresentaties)

Donderdag 13 april 2017

Plenair

Bouw

Werkplek Instructie Kaart: Willen is Kunnen!

 • Hoe maak je een werkplekinstructiekaart (WIK) die wél goed is afgestemd op de risico's in uw bedrijf? – Maak kennis met de WIK 2.0
  Dr.ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en –toxicologie, Caesar Consult, Nijmegen

Arbeidshygiënische beoordelingen bij werknemers met gezondheidsklachten

 • Arbeidshygiënische beoordelingen
  Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
  Dr. Jos Rooyackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
  Dr. ir. Remko Houba, Arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht

 Beroepsziekten CMR

Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: halen we de nulblootstelling?

Plenair

 Beroepsziekten – PAGO

GHS in de SDS

 • GHS in de SDS
  Drs. Yvonne Jansma, implementation consultant/occupational hygienist, Sphera/PreventPartner, Arnhem

NEN-EN 689 naar 2.0, hogere (werkplek)atmosferen

Co-creatie