Symposium 2021

Hieronder vindt u de presentaties van het Online NVvA symposium 2021
"Virtueel maar reëel!" van 14 en 15 april 2021

 

WOENSDAG 14 april 2021

 

DONDERDAG 15 april 2021

  • Het is niet wat het lijkt
    Drs. Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige/ beroepsziektespecialist, Polikliniek Mens en Arbeid/ Arbeidsdermatologie/Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Amsterdam UMC, Amsterdam