Welkom

29e NVvA-symposium op 14 en 15 april 2021

Woensdag 14 en 15 april 2021 wordt het 29ste NVvA symposium georganiseerd. De primeur dit jaar is dat het digitaal plaats zal vinden in de middagen tussen half twee en vijf uur. Daarom ook onze titel: 

“Virtueel maar reëel!”

Een tweede jaar onopgemerkt voorbij laten gaan was zowel voor het bestuur als de symposiumcommissie geen optie. We zijn dus naar de tekentafel gegaan en hebben alle digitale plussen en minnen op een rij gezet om tot een gedegen opzet van dit symposium te komen. 

Onze partner Time to Speak gaat ons voorzien van een stabiele omgeving waar zowel beeld als geluid van een gedegen kwaliteit zijn. Daarnaast zijn er middels dit platform ook mogelijkheden om te netwerken en sprekers middels aparte chatlocaties of de zogenaamde ‘direct messages’ te bereiken. Zelfs de borrel zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Wees eerlijk: had u anders verwacht?

We hebben een deel van de sprekers van het voorgenomen symposium 2020 opnieuw benaderd en hen gevraagd of ze, in aangepaste vorm, ook dit jaar beschikbaar en bereid waren om een bijdrage te doen. Het resultaat hiervan ziet u op de komende pagina’s. 

We hebben de Directeur toezicht, van Inspectie SZW: Drs. Henk de Groot bereid gevonden om het symposium te openen. Hij zal onder andere ingaan op de ervaringen en resultaten van het onlangs afgeronde overheidsprogramma over gevaarlijke stoffen en uiteraard ook (een aantal van) jullie vragen kunnen beantwoorden. 

Het inhoudelijke programma is verder tot stand gekomen door de bijdragen die we van onze leden en aanverwante vakgebieden hebben mogen ontvangen. Veel arbeidshygiënische onderwerpen maar ook juist bijdragen die over de grenzen van de arbeidshygiëne heen gaan. 

Ignite sessies zijn in de huidige opzet helaas niet mogelijk, had u er een ten tonele willen brengen? Dan is er nog de mogelijkheid om dit digitaal te doen middels de zogenaamde DIgnite’s, deze zullen in de aanloop naar het symposium via de digitale kanalen van de NVvA verspreid worden. 

Heeft u zelf interesse om een DIgnite in te dienen of om nog als sponsor een bijdrage aan het symposium te leveren? Ook dat kan uiteraard. Neemt u dan met ons contact op via symposiumcommissie@arbeidshygiene.nl.

Klik hier voor het volledige programmaoverzicht en algemene informatie over deelname. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via symposiumcommissie@arbeidshygiene.nl.

Namens de Commissie Symposium 
Nick van den Hurk, voorzitter 

 

MELD JE NU AAN

 

Hoofdsponsor NVvA symposium 2021:

Hoofdsponsor: RPS analyse bv