Welkom

28e NVvA-symposium op 10 en 11 april 2019: 'Arbeidshygiëne minder stoffig?!

Woensdag 10 en donderdag 11 april 2019 wordt het 28e NVvA-symposium georganiseerd op de vertrouwde locatie Woudschoten in Zeist met als titel:

“Arbeidshygiëne minder stoffig?!"

We nodigen u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn.

Dit jaar hebben we een bijzondere gast die het symposium opent op woensdag. 
Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zal haar visie op de thematiek geven en de rol van onze beroepsgroep.

Het thema ‘Arbeidshygiëne minder stoffig’ is geboren uit feedback van leden. 
Zijn arbeidshygiënisten daadwerkelijk traditioneel, stoffig, ouderwets en weinig vernieuwend? Of juist springlevend, bewust bezig met onderzoek en ontwikkeling, en oefenen daarmee een positieve invloed uit in arboland? 

Zit er onder het ’stof’ een moderne beroepsgroep, die graag de verbinding aan gaat met andere disciplines? Of lijken we stoffig omdat we altijd met gevaarlijke stoffen bezig zijn? Vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico vormen voor een werknemer. Blijven wij dit een belangrijke plek geven of verbreden we ons en onderzoeken ook andere belastende factoren (zoals klimaat, fysieke belasting, etc.)?

Het inhoudelijke programma is tot stand gekomen door de bijdragen die we van onze leden hebben mogen ontvangen. Veel arbeidshygiënische onderwerpen maar ook juist bijdragen die over de grens van arbeidshygiëne heen gaan. Tijdens het symposium komen deze zowel plenair als in parallelsessies en workshops aan bod.

De ignite sessies zijn een vast onderdeel van het programma geworden, tien sprekers delen in slechts 5 minuten hun ervaringen uit het vakgebied. Ook staat dit jaar de Bob van Beek-prijs voor de student met de beste scriptie van het jaar weer op het programma. 

Naast de betrokkenheid en inspanning van veel van onze leden wordt het symposium mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren. Tijdens het symposium is er een ruime informatiemarkt. Hier kunt u zich laten bijpraten over nieuwe producten, diensten en opleidingen.

Heeft u zelf interesse om als sponsor op het congres aanwezig te zijn? Ook dat kan uiteraard. Neemt u dan met ons contact op via symposiumcommissie@arbeidshygiene.nl.

Klik hier om het programma als pdf te downloaden of meld u direct aan.

Hoofdsponsor: RPS analyse bv