Call for abstracts 2018

27e NVvA symposium 'Sparen voor je toekomst' 
11 en 12 april 2018, Woudschoten te Zeist

Op 11 en 12 april 2018 organiseert de NVvA weer haar jaarlijkse symposium met als titel “Sparen voor je toekomst” waarmee bedoeld wordt het voorkomen van onnodige gezondheidsschade door belastende factoren in het werk. Het symposium biedt ruimte voor plenaire bijdragen rondom het thema. In parallelsessies en workshops is er gelegenheid eigen onderzoek te presenteren. Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringen vanuit de praktijk zijn meer dan welkom. 

Algemene richtlijnen 

  • Het abstract dient inzicht te geven in de inhoud en de vorm van de presentatie. Ten aanzien van de inhoud wordt het abstract beoordeeld op het innovatieve karakter, de actualiteit en de aansluiting van het abstract bij het thema van het symposium. Wat betreft de vorm wordt gelet op de opbouw van het abstract. 
  • Medio november ontvangt u de eerste terugkoppeling op het abstract. Op verzoek van de symposium commissie kan gevraagd worden het abstract aan te passen. U heeft hiervoor ca. 3 weken de tijd. Indien u niet tijdig een aangepast abstract indient, wordt u niet in het programma opgenomen.
  • Dit jaar zullen alle sessies 1 uur duren. Dit betekent dat er per sessie 2 presentaties zullen plaatsvinden. De tijd voor een workshop bedraagt eveneens 1 uur. 
  • De commissie wil een gebalanceerd symposium kunnen bieden, houdt daarom beide dagen vrij tot het programma definitief is opgesteld.
  • Per geaccepteerd abstract mag 1 persoon (de eerste auteur) op de dag van de presentatie gratis deelnemen aan het symposium. 
  • Met het indienen van je abstract, nadat het geaccepteerd is en je presentatie is ingepland, committeer je jezelf ook aan het verzorgen van de presentatie. Indien je verhinderd bent dien je zelf voor een vervangende spreker te zorgen.
  • De positief beoordeelde abstracts worden voorafgaand aan het symposium online gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (www.arbeidshygiene.nl). Dit helpt bij het maken van een keuze voor de verschillende deelsessies. Zorg dus voor een begrijpelijke en pakkende tekst. 
     

Het is op dit moment niet meer mogelijk een abstract in te dienen.